Hoeve Eikenbrand

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Houtem
Straat Houtemstraat
Locatie Houtemstraat 24, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Eikenbrand met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 28-11-1985.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoevegebouwen Eikenbrand

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoeve Eikenbrand: boerenwoning
gelegen te Houtemstraat 24 (Veurne)

Deze bescherming is geldig sinds 28-11-1985.

omvat de bescherming als monument Hoeve Eikenbrand: dwarsschuur
gelegen te Houtemstraat 24 (Veurne)

Deze bescherming is geldig sinds 28-11-1985.

omvat de bescherming als monument Hoeve Eikenbrand: stalvleugel
gelegen te Houtemstraat 24 (Veurne)

Deze bescherming is geldig sinds 28-11-1985.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nr. 24. Z.g. .Eikenbrand" vlg. bewoners. Oorspronkelijk omwalde XVIII-hoeve met losse bestanddelen van één bouwl. rondom onverhard erf; bakstenen stoep voor de stalvleugel; recent met schorren' verharde stoep voor het boerenhuis. Schuur als blikvanger vanaf straat wegens monumentale bedaking. Mooie inplanting midden weiland met een rij eiken cf. benaming, ten N.W.; met wilgen afgezoomde rest van omwalling ten Z.O.; ten Z.W. en N.W., bewaarde wilgenrij nog verwijzend naar het beloop van de gedempte omwalling. Onverharde erfoprit.

N.W.erfzijde. Boerenhuis met twee l.opkamertrav. + vijf trav. onder gebogen zadeldak (Vlaamse en mechanische pannen) met overstekende dakrand op houten modillons; hoger opgetrokken bedaking bij opkamer met verlaagde aandaken, en muurvlechtingen. Verankerde gele baksteenbouw. Bouwnaad tussen opkamer en r.gedeelte, vermoedelijk verwijzend naar in XIX vernieuwd bakstenen gevelparement van l.g.

Rechth. muuropeningen met strekse latei en afzaat; doorgetrokken opkamervensters in XIX (?). Bewaard XVIII (?)houtwerk bij lager gedeelte: kruiskozijnen met schuiframen, kleine roedenverdeling; echter recentere luiken. XIX-kozijnvensters met grote roedenverdeling en luiken, bij opkamer.

Achtergevel. L., twee rechth. vensters onder rollaag: houten XVIII-bolkozijnen met schuiframen, kleine roedenverdeling en resten van oude beglazing; recentere luiken. Blind r.opkamergedeelte; eronder, getoogde kelderopening. Vernieuwde muurpartijen cf Onderbouw van oudere bakstenen.

L.zijpuntgevel met verlaagd aandak en muurvlechtingen. Rechth. kelderopening met getralied houten bolkozijn, verdiept in korfboogomlijsting. Muurpartijen van oudere bakstenen verwijzend naar aanpassingen o.m. van rechth. zoldervenster.

Z.O.erfzijde. Stalvleugel van vijf trav. onder zadeldak (n boerenhuis, golfplaten). Stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen versterkt met steunbeer; sporen van oorspronkelijke lemen vullingen; golfplatenbeschieting onder de overstekende dakrand. Rechth. staldeuren. Achtergevel; horizontale plankenbeschieting. Zijpuntgevels; golfplatenbeschieting in de top. L., recentere bijbouw.

N.O.erfzijde. Dwarsschuur onder groot schilddak (n // boerenhuis, golfplaten) met overstekende dakrand, laag tot bij de grond aan N.gevelzijde met schuurpoort onder luifel; recent minder overstekende dakrand aan erfgevelzijde cf. lager zittende modillons. Stijl- en regelwerk met horizontale plankenbeschieting op bakstenen voeling. Rechth. schuurpoorten met accoladeboogdeurtje. Versteende uitbouwen. Krukgebinl van zes trav.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.