Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Houtem
Straat Kerkhoek
Locatie Kerkhoek 7, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve losse bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Houtem

Deze bescherming is geldig sinds 10-09-2001.

Beschrijving

Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse, verankerde bakstenen bestanddelen van één bouwl. onder zadeldaken rondom onverhard erf met vaalt; inplanting ten westen van de kerk. Ten oosten, rest van omwalling. Ten noordwesten, boomgaard. Ten westen, erftoegang via Schipperiestraat.

Zuidelijke erfzijde. Boerenhuis met vijf traveeën + twee rechtse opkamertraveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), uit het vierde kwart van de 18de eeuw tot het eerste kwart van de 19de eeuw(?). Verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint met schijnvoegen; vernieuwd bakstenen gevelparement bij twee linkse traveeën. Rechthoekige vensters onder strekse latei; met afzaat bij opkamer. Beluikte kozijnen met schuiframen en geprofileerde wisseldorpel; houten bolkozijnen bij opkamer.

Ten oosten, stalvleugel (nok loodrecht op het boerenhuis) uit de 19de eeuw. Ten noorden, dwarsschuur met rechts stalgedeelte (nok parallel aan het boerenhuis), uit de 19de eeuw. Rechthoekige schuurpoort. Getoogde staldeuren en -vensters.

Ten westen van het boerenhuis, alleenstaand bakhuis (nok loodrecht op het boerenhuis, Vlaamse pannen) uit het vierde kwart van de 18de eeuw tot het eerste kwart van de 19de eeuw (?). Rechthoekige kozijnvensters met kleine roedeverdeling. Ovengevel met aandak, muurvlechtingen en schouderstukken.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Datum tekst: 1982

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkhoek

Kerkhoek (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.