erfgoedobject

Molenromp van de Seinemolen

bouwkundig element
ID
17001
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17001

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Molenromp
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

De Seinemolen, gelegen aan de Ringsloot, was een achtzijdige bakstenen bovenkruier van het type grondzeiler, waarvan vandaag enkel nog een deel van de romp rest. Net als de Sint-Karelsmolen en de Sint-Gustaafsmolen deed deze windmolen in eerste instantie dienst als  poldermolen. 

In oorsprong gaat de Seinemolen terug op één van de achtkante grondzeilers die omstreeks 1789 in het kader van de tweede drooglegging van De Moeren vermoedelijk eerst in hout werden opgetrokken.

De Seinemolen bleef als poldermolen en heel waarschijnlijk ook als korenmolen in werking tot 1901. Een stoomgemaal nam vanaf 1902 de bemalingstaak over. Voor de molen volgde een verregaande ontmanteling. Uiteindelijk bleef enkel de onderbouw over. Het gesloopte materieel, waaronder de metalen roeden, de molenstaart, de drijfwielen en zware olmen en eiken  balken, werden te koop aangeboden.

In 1931 werd in het pompgemaal het stoomtoestel vervangen door een dieselmotor. Vijftig jaar later, in 1981, liep het gemaal door teveel wateroverlast schade op. Het herstel voorzag onder meer twee nieuwe vijzels met elk een afvoercapaciteit van 353 kubieke meter per minuut. Voor de aandrijving werd overgeschakeld op elektriciteit. De werken naar ontwerp van G. Declercq en J. Casteleyn, ingenieurs bij de Provinciale Technische Dienst van West-Vlaanderen, werden uitgevoerd door de firma’s Vandezande (Esen) en Vanderper & Zoon (Merkem). In oktober 1983 werd het pompgemal opnieuw in gebruik genomen.

Van de voormalige Seinemolen rest enkel een bakstenen onderbouw. In deze witgekalkte sokkel met gepikte plint steken getoogde muuropeningen, waaronder een verhoogde deur met houten toegangstrap. Van de oude inrichting als polder- en korenmolen bleef niets bewaard.

  • AMEEUW J. 2004: Molens van Veurne-Ambacht, Koksijde, 63-64.
  • DELEPIERE A.-M. & LION M. met medewerking van HUYS M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8n, Brussel - Gent.
  • DENEWET L. 1984: Geschiedenis, techniek en terminologie van de poldermolens in België, Molenecho’s 12, 8-20.
  • DE SCHEPPER J. 1982: De Frans-Belgische Moeren: enkele gegevens aangaande de windgemalen, M&L. Monumenten & Landschapen 1.3, 45-48.

Auteurs :  Becuwe, Frank
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Molenromp van de Seinemolen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17001 (Geraadpleegd op )