erfgoedobject

Semigesloten hoeve

bouwkundig element
ID
17098
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17098

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Semigesloten hoeve gelegen aan het kanaal Veurne-Sint-Winoksbergen, in straatbocht op hoek bij Ketseweg. Gebouwen van één bouwlaag onder zadeldaken rondom onverhard erf met laag ommuurde vaalt; boerenhuis ten oosten. Erftoegang met hek, ten noorden aan Ketsewegzijde. Gesloten karakter verkregen door 19de-eeuwse muur ten noorden, tussen rechts aan boerenhuis palend schuurtje en dwarsschuur op noordelijke erfzijde. Straatzijde: begraasd pleintje met elektriciteitspaal voor het boerenhuis.

Straatzijde. Boerenhuis aanleunend bij het langgestrekte type met rechts schuurtje, ten gevolge van normale uitbreidingen. Boerenwoning met vier traveeën + rechts twee opkamertraveeën onder doorlopende zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen); in kern opklimmend tot het derde kwart van de 18de eeuw (?) zie deels bewaarde opkamer met rechts aandak en muurvlechtingen. Vernieuwing van vier linker traveeën in de eerste helft van de 20ste eeuw. Verankerde baksteenbouw; witgekalkt met gepikte plint bij de opkamer. Rechthoekige linker- en korfboogvormige rechter kelderopening, onder laatst genoemde. Twee rechthoekige opkamervensters; beluikte kozijnen met grote roedeverdeling (19de eeuw). Linker gedeelte uit de eerste helft van de 20ste eeuw; aansluitende pseudo-regionale bouwtrant. Boven de deur, rondboognisje met Mariabeeld en gevelsteen met inscriptie "Moeder van goede daad B.V.O.".

Rechts in het verlengde aanleunend schuurtje, thans stal, onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw (?). Verankerde baksteenbouw; witgekalkte straatgevel boven gepikte plint. Spoor van gedichte schuurpoort. Rechter zijpuntgevel met uilengat. Zuidelijke erfzijde: kleine bakstenen 19de-eeuwse stal onder zadeldak (nok loodrecht op het boerenhuis).

Noordelijke erfzijde: dwarsschuur onder zadeldak (nok parallel aan het boerenhuis, bitumen en pannen), met oude kern uit de tweede helft van de 18de eeuw (?). Vermoedelijk versteende lange wanden. Rechthoekige schuurpoort onder luifel.

Zuidoostelijke en westelijke erfzijde respectievelijk met nieuwe stalvleugel (nok parallel aan het boerenhuis) en loods.


Bron: DELEPIERE A.-M. & LION M. met medewerking van HUYS M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8n, Brussel - Gent.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Lion, Mimi
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Semigesloten hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17098 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.