erfgoedobject

Landhuis met tuin

bouwkundig / landschappelijk element
ID
1710
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1710

Juridische gevolgen

  • omvat de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Landhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Landhuis met flankerende bijgebouwen, U-vormig ingeplant in een omhaagde tuin en toegankelijk via ijzeren hek tussen natuurstenen pijlers met siervazen. Opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw (zie onder meer de inplanting op de topografische kaart van P. Vandermaelen van 1854 en de moederkaart van het kadaster).

Onderkelderd bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met dakvenster tussen oeils-de-boeuf (nok parallel aan de straat, kunstleien). Gedecapeerde verankerde lijstgevels met beluikte rechthoekige vensters voorzien van arduinen boven- en onderdorpels. Centrale steekboogdeur in arduinen omlijsting met rocaille sluitsteen; arduinen steektrap. Omlopende baksteenfries onder houten kroonlijst op klossen. Latere flankerende aanbouwsels (rechts van circa 1890, links uit de jaren 1980). Dienstgebouwen (onder meer voormalige paardenstallen links) van één bouwlaag onder leien schilddaken.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieschetsen Mechelen/Walem, 1890/7.

Bron: KENNES H., PLOMTEUX G. & STEYAERT R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13n2, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita; Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Tuin

Het landhuis met tuin grenst ten oosten aan de abdij van Rozendaal. Het landhuis is ingeplant aan de zuidzijde van een circa rechthoekig perceel dat zich uitstrekt tussen de Lange Zandstraat en de Kloosterstraat. In de Atlas der Buurtwegen (1841) is het goed toegankelijk via een korte inrit vanaf de Lange Zandstraat, gepositioneerd in de as van de woning. De topografische kaarten uit de tweede helft van de 19de eeuw geven een schematisch beeld van de tuinaanleg: een ovalen pad in combinatie met een dichte, gevarieerde beplanting. Ook de orthofoto uit 1971 laat nog een dicht begroeid, beboomd park zien. Vandaag ligt de ruime omgeving van het landhuis in gazon omgeven door een ruime gordel van hoogstammige bomen.

  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000)
  • Topografische kaarten van België, Tweede editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1880-1884, schaal 1:20.000.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Landhuis met tuin [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1710 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.