Hoevegebouwen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Wulveringem
Straat Zwaantje
Locatie Zwaantje 22, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoevegebouwen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gehucht 't Zwaantje

Deze bescherming is geldig sinds 28-01-1994.

Beschrijving

Nr. 22. Hoevetje van het langgestrekte type; r.boerenhuis + stal + l.dwarsschuurtje. Deels begraasde stoep.

Boerenwoning van het dubbelhuistype; vijf trav. en één bouwl. onder geknikt zadeldak (n // straat, mechanische pannen), uit XIXd. Verankerde baksteenbouw. Getoogde muuropeningen met roodbeschilderde strekse lateien. Bewaard XIX d-houtwerk: beluikte vensters met geprofileerde tussendorpel; paneeldeur met bovenlicht en geprofileerde, gestrekte tussendorpel. Drie dakkapellen.

R., klein aanbouwsel van één trav. onder aanleunend lessenaarsdak; vermoedelijk voormalig kapelletje. Gevel met in- en uitgezwenkte top voorzien van rondboognisje met beeld van H. Antonius (XX). Licht getoogd, aangepast l.venster. Gedichte r.deur.

L., dwarsschuurtje met r.stalgedeelte, onder kort overstekend zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen); oudere XIX-kern. Verankerde baksteenbouw. Sporen van gedichte muuropeningen. Houten dakvenster.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zwaantje

Zwaantje (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.