erfgoedobject

Rij arbeiderswoningen 't Engels Kamp

bouwkundig element
ID
17113
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17113

Juridische gevolgen

Beschrijving

Rij van 28 woningen, zogenaamd "'t Engels Kamp", in 1923-24 opgericht als eerste project van de sociale huisvestingsmaatschappij Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting, waarschijnlijk naar ontwerp van architect Arthur Smet.

De aanleg sluit enigszins aan bij deze van 19de-eeuwse rijen arbeiderswoningen, maar het achteruitspringen van de middelste rij met ruime groenzone ervoor lijkt geïnspireerd door de heersende tuinwijkgedachte.

Bouwgeschiedenis

Deze rij arbeiderswoningen, zogenaamd "'t Engels Kamp" (verwijzend naar de legering van Britse troepen daar tijdens de Tweede Wereldoorlog) werd in 1923-24 opgericht als eerste project van de sociale huisvestingsmaatschappij Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting. De architect is waarschijnlijk Arthur Smet, aangezien in het tijdschrift Habitations à Bon Marché van 1923 een “A. Smet” aangeduid wordt als architect van 29 woningen aan de steenweg van Gent naar Antwerpen in Beveren. Arthur Smet was inspecteur van de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen. Enkele huizen van de maatschappij werden begin jaren tachtig gerenoveerd door Lucien Van Kerckhove en midden jaren negentig door Jérôme Rony Van Kerckhove.

Typering en beschrijving

De aanleg sluit zowel aan bij deze van 19de-eeuwse rijen arbeiderswoningen als bij de latere tuinwijken door deze maatschappij verwezenlijkt. Twee rijen van acht panden in spiegelbeeldschema flankeren de op de rooilijn achteruitspringende en van een kleine voortuin voorziene overige twaalf panden. Tussen nummer 66 en 68 staat een pand van één bouwlaag met puntgevel in aansluitende vormgeving (mogelijk een berging). Een regionalistische inslag is merkbaar in de detailafwerking: rondboogdeuren met druiplijst, rechthoekige vensters met houten drielichtkozijnen, oorspronkelijk witgeschilderd en voorzien van een kleine roedeverdeling (en decoratieve luiken), dakvensters met decoratief metselwerk. Vroeger waren de gevels van de tweede bouwlaag wit geschilderd (behalve het gevelvlak onder de vensters van de dakkapellen (met decoratief metselwerk) en de plint zwart geschilderd.

Evaluatie

Dit bouwkundig geheel heeft een architecturale waarde als voorbeeld van de typische sociale huisvesting midden jaren twintig. Erfgoedelementen die hiertoe bijdragen zijn de homogeniteit, de schaal, het silhouet en het materiaalgebruik (metselwerk).

  • Stadsarchief Beveren-Waas, Bouwaanvragen, B 83/143 & BB 96 / 533.
  • Archief Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting van Beveren-Waas, Onze Gemeente, 1972/7, D. 2-7.
  • DEMEY A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.
  • L’Habitation à Bon Marché, 1923, 2, 40.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid '45-'95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 88.
  • S.N. s.d. (1997): Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting Beveren: 75 jaar 1922-1997, Beveren, 26-27.

Bron     : -
Auteurs :  Demey, Anthony, Vandeweghe, Evert
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rij arbeiderswoningen 't Engels Kamp [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17113 (Geraadpleegd op )