erfgoedobject

Bedrijfsgebouwen van A.S.E.D.

bouwkundig element
ID: 1713   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1713

Juridische gevolgen

Beschrijving

Bedrijf voor het vervaardigen van meststoffen en technische stikstofproducten. Vroeger A.S.E.D. (Ammoniaque Synthétique et Dérivés), in de volksmond zogenaamd "Den Ammoniak", in 1926-1928 opgericht in de onmiddellijke nabijheid van de cokesfabriek (1901-1978), waarvan het gas van de cokesovens diende als basisproduct.

Bedrijfsgebouwen met betonnen structuur uit het tweede en derde kwart van de 20ste eeuw, ingeplant tussen de spoorweg en de Appeldonkstraat. Watertoren van 1929 gebouwd volgens het Dumassysteem; sterk overkragende betonnen intzekuip op piramidale voet van betonbalken met opvulling. Bezoek werd niet toegelaten.

  • Gemeente-archief Willebroek, Bouwingen, diverse dossiers vanaf 1927.
  • VAN CRAENENBROECK W., Onderzoek van watertorens in België, eindrapport 1990, p. 28 + bijlage 1, p. 11 en bijlage 6, p. 12.

Bron     : Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita

Aanvullende informatie

Het bedrijf heet anno 2017 Imerys. De watertoren met Dumassysteem werd in 2015 gesloopt. Er resten enkele fabrieksloodsen die echter de komende jaren zullen afgebroken worden. Op het terrein zijn nog relicten van de oude spoorwegen te vinden.

Auteurs : onbepaald
Datum: 29-11-2017

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Bedrijfsgebouwen van A.S.E.D. [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1713 (Geraadpleegd op 07-06-2020)