Kasteeldomein Cortewalle

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Waterburcht Hof ter Walle
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Beveren
Deelgemeente Beveren
Straat Zwarte Dreef, Essendreef
Locatie Zwarte Dreef 1, Essendreef 2, Beveren (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Beveren (actualisaties: 25-06-2007 - 27-06-2007).
  • Adrescontrole Beveren (adrescontroles: 09-10-2007 - 09-10-2007).
  • Inventarisatie Beveren (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Waterburcht Hof ter Walle

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Kasteel Cortewalle
gelegen te Zwarte Dreef 1 (Beveren)

Deze bescherming is geldig sinds 08-09-1971.

Beschrijving

Zogenaamd "Hof ter Walle", thans "Cortewalle". Waterburcht gelegen in een uitgestrekt park ten zuiden van de rijksweg Antwerpen-Rijsel, waarin tevens een koetshuis met oranjerie en gietijzeren hangbrug op te merken zijn. Beukendreven lopen in noord- naar zuidelijke en west- naar oostelijke richting uit op de ingang van het park, bestaande uit een hoog gietijzeren hek tussen zes zware arduinen stijlen met leeuwenkopversiering en bekronende vaas.

Kasteel. Vermoedelijk begin 15de eeuw gebouwd door de adellijke familie Triest (naar verluidt geboortehuis van bisschop Antonius Triest in 1576). In het derde kwart van de 17de eeuw in handen van de familie Goubau van dewelke het door huwelijk in 1787 in het bezit komt van de familie de Brouckhoven de Bergeyck. In 1966 door de gemeente aangekocht.

Plattegrond gevormd door twee langse vleugels (noord en zuid) tussen trapgevels met overhoeks topstuk, tot een gesloten rechthoek met elkaar verbonden door twee haaks hierop staande vleugels (west en oost). Verankerde baksteenbouw met parement van gekantrechte zandsteen, hoge sokkel, twee bouwlagen en afzonderlijke zadeldaken (leien) aan de noord- en zuidzijde voorzien van respectievelijk drie en twee getrapte dakkapellen.

Oostgevel met toegang via een losse brug. Korfboogportaal onder spitsbogige nis, geflankeerd door achtzijdige torentjes met naaldspits. Rechts ervan drie traveeën met aangepaste rechthoekige vensters. Bovenverdieping met beluikte rechthoekige vensters op lekdrempels; deurvenster met balkon boven de poort.

Zuidgevel van acht traveeën, nagenoeg in het midden voorzien van een zware octogonale toren, boven de gootlijst uitstekend en bekroond door een naaldspits. Gevelhoeken bovenaan uitgewerkt tot ronde, open erkers. Benedenverdieping met aaneensluitende hoge rechthoekige vensters met luiken en lekdrempels; bovenverdieping met smalle rechthoekige vensters. Linker zijtrapgevel met kleine zoldervensters; rechter zijtrapgevel idem, voorts met rechthoekige benedenvensters.

Westgevel van vier traveeën met beluikte rechthoekige vensters op lekdrempels. Noordgevel van zes traveeën, eveneens met beluikte rechthoekige vensters. Hoge zijtrapgevels eveneens met rechthoekige vensters, behalve een in de oostgevel (huiskapel): spitsbogig met twee lichten.

Interieur in de 19de eeuw op vele plaatsen aangepast en in de jaren 1970 ontmanteld onder leiding van architect R. Thiron (Beveren). Geplande restauratie onder leiding van architect Rutger Steenmeyer (Antwerpen).

Gekasseide voorkoer met centraal bloemperk en ten oosten afgesloten door het voormalig koetshuis. Bakstenen gebouw met beschilderde voorgevel (ten westen) op arduinen plint; geblokte hoeklisenen van arduin; negen traveeën en één bouwlaag onder schilddak (leien), uit de 18de eeuw, in 1858 grondig aangepast. Middenrisaliet van drie traveeën met arduin bekleed (imitatiebanden) en bekroond door driehoekig fronton met radvenster. Rondboogpoorten met sierlijke roedeverdeling in de waaier. Flankerende travee met steekboogvensters en -deuren in arduinen omlijsting gevat; eveneens sierlijke ijzeren roedeverdeling in de bovenlichten. Linker zijgevel met sporadische rechthoekige muuropeningen. Rechter zijgevel met rechthoekige deur. In het verlengde ervan de oranjerie: vleugel van vijf traveeën onder afgesnuit zadeldak. Bespleisterde en beschilderde baksteenbouw met middenrisaliet bekroond door lichtkoepel met rondboogwaaier. Traveeën gemarkeerd door eenvoudige pilasters met lijstkapiteel. Grote rechthoekige vensters. Klassiek geveleinde met gelede architraaf, vlakke fries en getande kroonlijst. Verbinding van de voorkoer met het noordelijke deel van het park door middel van een gietijzeren hangbrug, circa 1905 opgericht.

  • DE POTTER F.-BROECKAERT J., "Het Land van Beveren", heemkundig tijdschrift, 1957-heden.
  • PYPERS R., Geschiedkundige schetsen uit Beveren-Waes, Beveren, 1911.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Beveren

Beveren (Beveren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.