Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Beveren
Deelgemeente Doel
Straat Hooghuisstraat
Locatie Hooghuisstraat zonder nummer, Beveren (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Beveren (actualisaties: 25-06-2007 - 27-06-2007).
  • Adrescontrole Beveren (adrescontroles: 09-10-2007 - 09-10-2007).
  • Inventarisatie Beveren (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart: orgel
gelegen te Hooghuisstraat zonder nummer (Beveren)

Deze bescherming is geldig sinds 19-08-1980.

Beschrijving

Niet georiënteerde neoclassicistische kerk, aan de rand van de dorpskom gebouwd en omringd door het kerkhof waarvan de gietijzeren afsluiting van 1857 nog gedeeltelijk bewaard bleef. Het kerkpleintje ervoor is beboomd met een dreef van linden; voorts oorlogsgedenkteken en dorpspomp.

Eerste bedehuis uit eind 15de eeuw, door Geeraert Fransen in 1672 volledig vervangen en in 1772 door de gebroeders Schoonvliet vergroot. Na een nieuwe vergroting in 1826 naar ontwerp van architect Sernys en ernstige herstellingen in de jaren 1830-40 door architect Johan Beeckman (Dendermonde), wcrden in 1850 door architect A. Fumière (Borgerhout) plannen opgemaakt voor versteviging en uitbreiding. Door de vele wijzigingen hieraan gebracht door de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen bij monde van architect Louis Roelandt (Gent) wordt uiteindelijk van 1851 tot 1854 een volledig nieuwe kerk gebouwd; wijding op 26 mei 1856.

De plattegrond beschrijft een driebeukige kruiskerk met ingebouwde voorgeveltoren en polygonaal koor; sacristieën in de oksels van kruisbeuk en koor. Vrij groot gebouw van baksteen met decoratieve verwerking van gekantrechte zandsteen en blauwe hardsteen. Voorgevel met centrale toren, horizontaal geleed door borstweringen in arduin, verticaal benadrukt door panelen, lisenen en hoekbanden van witte natuursteen. Rechth. licht geprofileerde arduinen deuromlijsting onder waterlijst op consoles, waarboven een rondboognis met Mariabeeld. De vierkante toren met links een veelhoekige traptoren, is per geleding verjongend en gaat uiteindelijk over in een achtkant met naaldspits. Basilicale benedenkerk van vijf traveeën, gemarkeerd door lisenen. Zijbeuken, transeptarmen en koor met rondboogramen; middenbeuk met ronde bovenlichten.

Bepleisterd en beschilderd interieur, overdekt door kruisgewelven met gordelbogen. Rondbogige scheibogen op Toscaanse zuilen; markerend hoofdgestel met boven de zwikken een gevleugeld engelenkopje. Viering overdekt met koepel, boven het dak bekroond door kleine dakruiter.

Mobilair: Hoofdaltaar met schilderij Heilige Drievuldigheid door Nicolaas de Liemaeckere. Onze-Lieve-Vrouwealtaar met houten Mariabeeld door De Preter. Heilige Corneliusaltaar met onder meer beelden van Sint-Jozef en Sint-Rochus door Van Havermaet. Lambrizering uit de 18de eeuw; twee biechtstoelen 1774; communiebank 1867 door Ceusters; preekstoel met beeld van de Heilige Cornelius afkomstig uit het voormalig Wilhelmietenklooster te Beveren. Kruisweg door De Loose.

  • DEMEY A.-JOOS B., Inventaris van het kunstpatrimonium van Oost- Vlaanderen, Gent, in voorbereiding.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Doel

Doel (Beveren)

omvat Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw

Doel (Beveren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.