erfgoedobject

Spoorweg-wachthuisje

bouwkundig element
ID
173
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/173
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalig standaard-spoorweg-wachthuisje aan een oude gedesaffekteerde spoorweg met gelijkgrondse kruising met de openbare weg. Diephuis van anderhalve bouwlaag onder zadeldak; één travee (deur) naar straatzijde gericht, twee traveeën naar spoorlijn. Gecementeerde en geverfde bakstenen gevel, met gepikte plint. Steekboogvormige muuropeningen met natuurstenen dorpels, op de zolderverdieping doorlopend in horizontale bakstenen (?) lijst. Het tracé der spoorlijn is nog duidelijk merkbaar in zuidwestelijke richting, waar het achtereenvolgens de Langestraat, de Bergekouter en de Albertlaan snijdt, om uit te monden nabij het huidige goederenstation. Het wordt spontaan als voetgangers- en fietsweg gebruikt.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Spoorweg-wachthuisje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/173 (Geraadpleegd op 25-01-2021)