erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

bouwkundig element
ID
17343
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17343

Juridische gevolgen

Beschrijving

Niet georiënteerde kerk in uniforme neoclassicistische stijl, te midden van het dorp en omgeven door een beboomd plantsoen met oorlogsgedenkteken, ter vervanging van het vroegere kerkhof.

Historiek

De stichtingsdatum is niet bekend, doch het oudste document klimt op tot 1179 wanneer Balduinus het patronaat schenkt aan de bisschop van Doornik die het overmaakt aan de Sint-Pietersabdij te Gent. Het latere, eenbeukige gotische kerkje werd onder Pastoor Gilbau van 1654 tot 1670 grondig hersteld en in 1737 onder pastoor de Bels verruimd tot een driebeukige kerk van vier traveeën met behoud van het gotische koor. Pastoor Bonnarens liet in 1842 de kerk opnieuw verlengen met twee traveeën naar ontwerp van architect Louis Serrure (Antwerpen). Korte tijd later, in 1865-69 werd het bedehuis nogmaals grondig gewijzigd en verruimd naar ontwerp van architect Edmond de Perre-Montigny (Gent). De oorspronkelijk juist georiënteerde kerkruimte werd als het ware omgedraaid: het gotische koor werd gesloopt en vervangen door twee traveeën plus een ingangstravee met stenen toren, het doksaal werd met één travee en driezijdige apsis verlengd en zo tot koor omgevormd. Na de Tweede Wereldoorlog werd de schade opgetekend door architect Wymeersch (Beveren). Van 1975 tot 1978 werd de kerk gerestaureerd onder leiding van architect J. Franssens (Kallo).

Beschrijving

Pseudobasilicale transeptloze kerk met voorgeveltoren en polygonaal koor geflankeerd door sacristie en bergplaats; recente (1975) aanbouw in de oksel van sacristie en koor.

Baksteenbouw met aanwending van arduin en zandsteen voor constructieve onderdelen (plint, portaal- en vensteromlijstingen). Voorbouw met centrale vierkante toren met afgeschuinde hoeken; markerende geblokte pilasters bekroond door een kubus met schutsheilige. Portaal met rechthoekige neoclassicistische omlijsting van arduin, met gebogen fronton; analoog doksaalvenster. Toren met zandstenen negblokken, rondbogige galmgaten en ingesnoerde naaldspits.

Benedenkerk van acht traveeën, gemarkeerd door pilasters; segmentboogvensters in licht geprofileerde arduinen omlijsting. Iets buiten de lijn van de zijbeuken uitspringende sacristie en bergplaats met rondbogig raam in de laatste rechte travee en lunetten in de driezijdige apsis.

Interieur

Interieur met rondbogige scheibogen op Toscaanse zuilen; korte spiegelpilasters met rocailles in de zwikken Middenbeuk overkluisd door korfbogig pleisteren tongewelf met gordelbogen en sierribben; zijbeuken met kruisgewelven (sierribben); koor met pleisteren kruisgewelven met gordelbogen en casementen, tegen de wanden gecanneleerde pilasters met composietkapiteel.

Mobilair

Beeld "Onze-Lieve-Vrouw van Victorie" (hoogaltaar, 1638, François Van Loy). Gestoelte (1658, Guillaume Goddert), altaren (1734, 1738-40), biechtstoelen (1735), preekstoel (1736, Cornelis Struyff); communiebank (18de eeuw).

  • DEMEY A.-JOOS B., Inventaris van het kunstpatrimonium van Oost-Vlaanderen, Gent, in voorbereiding.

Bron     : Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.
Auteurs :  Demey, Anthony
Datum  :

Aanvullende informatie

Het orgel werd gebouwd tussen 1769 en 1786 door de orgelbouwer Van Peteghem.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000609, Orgel Sint-Petrus- en Pauluskerk (S.N., 1980).
Auteurs : Foubert, Annemie
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17343 (Geraadpleegd op )