erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Michiel

bouwkundig element
ID
17372
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17372

Juridische gevolgen

Beschrijving

Georiënteerd kerkgebouw, op een lichte verhevenheid in het dorp en omgeven door een plantsoentje met oorlogsgedenkteken.

Historiek

Oudste vermelding opklimmend tot 1238. In 1711 bouw van een volledig nieuwe, éénbeukige kruiskerk, die in 1784 merkelijk vergroot werd en in 1788 voorzien van een nieuwe westtoren (de huidige). Met uitzondering van laatstgenoemde werd de gehele kerk in 1854 naar ontwerp van architect J. De Somme-Servais vervangen door een driebeukige ruimte, gevat onder een sterk verhoogd zadeldak dat de oostelijke galmgaten van de toren gedeeltelijk oversnijdt. In 1964 spijtige vervanging van de oorspronkelijk vloer en verwijderen van de grafstenen.

Beschrijving

Plattegrond in de vorm van een driebeukige kerk van zeven traveeën met ingebouwde westtoren en polygonaal koor van één travee. In de oksels bergplaats en sacristie. Ruim pseudobasilicaal gebouw van baksteen met verwerking van zandsteen voor plint aan voorgevel en steunberen en voor de negblokken van de toren. Westgevel met licht vooruitspringend middenrisaliet ter breedte van de middenbeuk met sporen van vroegere dakhelling. Rechthoekig portaal in geprofileerde arduinen omlijsting, met accoladeboog toelopend op een kruisbloem; spitsbogig doksaalvenster met ijzeren roeden; erboven een oculus met rozetvormige tracering. Vierkante toren met in elke wand twee rondbogige galmgaten, afgedekt door een kort spits. Zijgevels in traveeën verdeeld door slanke steunberen met twee versnijdingen; ruime spitsbogige ramen met neogotische ijzeren roedeverdeling. Analoge vensters in het koor; mooi gesculpteerde grafstenen uit de 16de eeuw ingemetseld in de blinde apsismuren, evenals arduinen gedenksteen met betrekking tot de grondige verbouwing in 1854.

Interieur

Spitsbogige scheibogen vloeien zonder kapiteel voort uit neogotische bundelpijlers op arduinen achtkantige sokkel. Overkluizing door middel van kruisribgewelven.

Mobilair

Schilderij: "Christus aan het kruis" (hoogaltaar, waarschijnlijk uit de 16de eeuw, Maarten de Vos). Houten beeld van Sint-Michiel, 18de eeuw. Lambrisering, preekstoel en biechtstoelen, 18de eeuw, rococo. Kruisweg, 19de eeuw, Jozef Geefs.

  • DEMEY A.-JOOS B., Inventaris van het kunstpatrimonium van Oost-Vlaanderen, Gent, in voorbereiding.

Bron     : Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.
Auteurs :  Demey, Anthony
Datum  : 1981


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Michiel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17372 (Geraadpleegd op 25-02-2021)