Gemeentelijke begraafplaats

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Willebroek
Deelgemeente Willebroek
Straat Dendermondsesteenweg
Locatie Dendermondsesteenweg zonder nummer, Willebroek (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Willebroek (adrescontroles: 27-07-2007 - 27-07-2007).
  • Inventarisatie Willebroek (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentelijke begraafplaats

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Grafkapel De Naeyer
gelegen te Dendermondsesteenweg (Willebroek)

Deze bescherming is geldig sinds 20-01-1998.

Beschrijving

Op de gemeentelijke begraafplaats van Willebroek is de monumentale neoclassicistische grafkapel van de familie De Naeyer te vinden, alsook het graf van architect J. Schaerlaken. Op de begraafplaats staan een aantal kunstwerken van H. Van Beersel.

Historiek

De begraafplaats van Willebroek bevindt zich sinds 1884 op deze plaats. De begraafplaats werd vergroot in 1907, 1922 en circa 1970-1975. In 1923 werd de begraafplaats aangeduid als begraafplaats voor de groepering van de militaire graven van de omliggende gemeenten.

Beschrijving

De begraafplaats is gelegen aan de zuidzijde van de straat, ten noordoosten van het Fort van Breendonk. Er bevindt zich een omhaagd kerkhof met strooiweide (1974) en columbarium (1971) ten westen. Voor het kerkhof staat een monument voor de gesneuvelden naar ontwerp van E. Jonckheere en (vermoedelijk) beeldhouwer A. Pierré van 1922, opgericht in 1928.

Centraal op het kerkhof staat een monumentale neoclassicistische grafkapel. De grafkapel werd omstreeks 1900 opgericht voor de familie van Louis De Naeyer, die door de oprichting van een papier- en stoomketelfabriek in 1860 aan de grondslag lag van de verregaande industrialisatie van Willebroek. De industrieel was naast de inplanting van zijn bedrijf ook een grote stimulator voor de groei van de gemeente dankzij zijn oprichting van talrijke woningen en liefdadigheidsinstellingen. Het grafmonument betreft een hardstenen gebouwtje met rechthoekig grondplan, geïnspireerd op de klassieke Romeinse tempels. De steektrap van zes trappen wordt geflankeerd door postamenten met flambouwen. Het portiek wordt gevormd door vier marmeren zuilen onder een klassiek hoofdgestel met geornamenteerde fries en geornamenteerd driehoekig fronton met acroteria en kruis. De voorgevel is voorzien van hoeklisenen en een centrale rechthoekige deur in een geprofileerde omlijsting onder een gestrekte kroonlijst. De deur is opgesmukt met sierlijk smeedwerk en symbolisch reliëf.

Verder op het kerkhof staat het graf van architect J. Schaerlaken (1907-1988).

Op de strooiweide en het columbarium zijn kunstwerken te vinden van H. Van Beersel: 'Afscheid' (beeldengroep van kunststof, 1981); 'Levensboom' (reliëf van kunststof, 1972) en 'Eenheid' (bronzen reliëf, 1986).

  • Beschermingsdossier, DA002102, Dendermondsesteenweg: grafkapel De Naeyer (S.n., s.d., digitaal dossier)
  • KENNES H., PLOMTEUX G. & STEYAERT R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout.

Bron: -

Auteurs: Steyaert, Rita

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dendermondsesteenweg

Dendermondsesteenweg (Willebroek)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.