erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
17422
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17422

Juridische gevolgen

Beschrijving

Open hoeve, bereikbaar langs een aarden weg tussen twee grasweiden en bestaande uit woonhuis en stallen. Laatstgenoemde (recent, ter vervanging van oudere op dezelfde plaats) ten oosten van het huis vormen hiermee een vierkant binnenhof met losse bestanddelen. Woonhuis van 1644 (uitgebrokkelde gevelsteen), haaks op de straat ingeplant met voorgevel naar het oosten gericht. Verankerde baksteenbouw van één bouwlaag en zes traveeën onder zadeldak (riet, vervangen door golfplaten in oktober 1977) voorzien van een dakvenster schuin boven de deur. Onregelmatig in het gevelvlak ingeplante beluikte en getraliede kruiskozijnen. Witgekalkte zandstenen vensteromlijstingen: kwartholle stijlen, geprofileerde tussen- en bovendorpels, gekoppelde ontlastingsboogjes tussen zandstenen aanzet- en sluitstenen. Het venster links van de deur is iets lager dan de overige. Rondboogdeur in kwarthol geprofileerde zandstenen omlijsting met diamantkopimposten en -sluitsteen en half bolkozijn als bovenlicht; bewaarde duimen van het vroegere halfdeurtje.

Linker zijgevel (zuid) met muurvlechtingen, aangepaste en nieuw toegevoegde muuropeningen. Korfboogvormig zolderluik in vroegere, ruimere rechthoekige opening, tussen twee recentere rechthoekige vensters. Links klein getralied venster met behouden zandstenen onderdorpel, waterlijst en hoekstenen. Vierkant getralied rechter venster in deels gedichte opening met behouden kopse strek. Rondboogdeurtje met gekalkte omlijsting.

Rechterzijgevel (ten noorden) met vier kloosterkozijnen (één dichtgemetseld) en getralied keldervenster.

  • DE GROODT A., De oude hoeven in het Land van Waas, 1955, Antwerpen, p. 65-67.

Bron     : Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.
Auteurs :  Demey, Anthony
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17422 (Geraadpleegd op )