erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
17598
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17598
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Boerderij bestaande uit woonhuis, dwarsschuur en varkensstal. Begraasd erf omgeven door een meidoorn- en hulsthaag. Woonhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder vernieuwd zadeldak (mechanische pannen), uit het vierde kwart van de 18de eeuw tot het eerste kwart van de 19de eeuw. Verankerde baksteenbouw met gecementeerde plint, links van de deur voorzien van twee getraliede keldervensters (melkkelder, tongewelf). Rechthoekige getraliede en beluikte vensters met arduinen lekdrempels. Rechthoekige deur met arduinen neuten. Linker zijgevel met verlaagd aandak, voorzien van muurvlechting, rechts vernieuwd na Tweede Wereldoorlog. In de achtergevel, eveneens rechthoekige getraliede vensters, echter met houten latei ontlast door een rollaag. Ten westen van het huis, grote bakstenen dwarsschuur met geknikt zadeldak (nok loodrecht op de straat, golfplaten, vroeger rietbedekking) en eenvoudige rechthoekige muuropeningen. Achter het woonhuis en parallel eraan een recentere varkensstal.


Bron     : Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.
Auteurs :  Demey, Anthony
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17598 (Geraadpleegd op )