Huis De Eenhoorn

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kruibeke
Deelgemeente Bazel
Straat Koningin Astridplein
Locatie Koningin Astridplein 20, Kruibeke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Kruibeke (actualisaties: 16-05-2007 - 11-06-2007).
  • Adrescontrole Kruibeke (adrescontroles: 09-10-2007 - 09-10-2007).
  • Inventarisatie Kruibeke (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis De Eenhoorn

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Huis De Eenhoorn

Deze bescherming is geldig sinds 03-07-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Bazel

Deze bescherming is geldig sinds 03-07-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het juiste bouwjaar is onbekend doch in 1452 speelde het gebouw reeds een rol in de slag om Bazel, toen het als verschansing diende tegen de Franse troepen van Filips de Goede. Voormalige zetel van de Vierschaar, ook het hoofdcollege van het Land van Waas hield er lange tijd haar vergaderingen.

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leipannen), voorzien van drie dakvensters met trapgevel op schouderstukken en met overhoeks topstuk. Traditionele verankerde baksteenarchitectuur met verwerking van zandsteen voor de negblokken, hoekkettingen, steigergaten en muurbanden. Bakstenen sokkel afgedekt met zandstenen waterlijst. Kruiskozijnen, behalve in de dakvensters, waar ze eenvoudig rechthoekig zijn. Rechthoekige deur met gestrekte tussendorpel en bolkozijn als bovenlicht, en voorafgegaan door drie arduinen trappen.

De rechter zijtrapgevel op schouderstukken is belijnd met speklagen; bolkozijn op de tweede bouwlaag en twee rechthoekige venstertjes in de geveltop. Muurankers vormen de jaartallen 1583 en 1590 (brand bij de belegering van het kasteel door de troepen van Marnix van Sint-Aldegonde; wederopbouw). Tegen de rechter zijgevel werd een sterk gehavende arduinen dorpspomp geplaatst, vroeger op het plein zelf staand. In het verlengde van de rechter zijgevel, recente aanbouwen (tweede helft van de 20ste eeuw) van één bouwlaag en respectievelijk drie en acht traveeën onder zadel- en plat dak. Integratiearchitectuur van baksteen met aanwending van kruiskozijnen, trapgevels, spitsboogvensters en kantelen.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Bazel

Broedersstraat, Dorpstraat, Eendenlaan, Fazantenlaan, Hazenpad, Joris D'Hondtstraat, Kemphoekstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.