Pastorie ontworpen door K. Nissens

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kruibeke
Deelgemeente Bazel
Straat Kruibekestraat
Locatie Kruibekestraat 2, Kruibeke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Kruibeke (actualisaties: 16-05-2007 - 11-06-2007).
  • Adrescontrole Kruibeke (adrescontroles: 09-10-2007 - 09-10-2007).
  • Inventarisatie Kruibeke (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie uit 1905-06

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Bazel

Deze bescherming is geldig sinds 03-07-1981.

Beknopte karakterisering

Typologiepastorieën
Dateringvóór WO I
Betrokken personen

Beschrijving

Rechthoekig bakstenen gebouw in 1905-06 gebouwd naar ontwerp van architect K. Nissens (Temse), ter vervanging van haar voorgangster van 1745 en staande op het sinds de 10de eeuw door de pastorie ingenomen pand. Dubbelhuistype met drie traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfde zadeldaken (nok parallel aan de straat, mechanische pannen) voorzien van een centraal dakvenster en twee kleinere dakkapellen. Licht vooruitspringende middentravee met rechthoekige deur in een spitsboognis; tussendorpel op consooltjes en tweedelig bovenlicht met arduinen middenzuiltje waarop een heiligenbeeldje (Petrus). Steekboogvensters met arduinen lekdrempel. Het bakstenen muurvlak is verlevendigd door muurbanden van blauwe papensteen. Baksteenfries en houten kroonlijst op modillons. Voorts opmerkelijk spel in de bedakingen en de risalietvormende traveeën op de zijgevels. De oorspronkelijke omwalling werd van 1856 tot 1876 systematisch gedempt en vervangen door een muur.

  • MARIS A. 1976: Bazel in Waas, land, volk en kerk, Antwerpen.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Bazel

Broedersstraat, Dorpstraat, Eendenlaan, Fazantenlaan, Hazenpad, Joris D'Hondtstraat, Kemphoekstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.