Sint-Annakapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lokeren
Deelgemeente Lokeren
Straat Heirbrugstraat
Locatie Heirbrugstraat zonder nummer, Lokeren (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Lokeren (actualisaties: 06-08-2007 - 18-09-2007).
  • Adrescontrole Lokeren (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Lokeren (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Annakapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Sint-Annakapel

Deze bescherming is geldig sinds 29-03-1974.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eénbeukige kapel van drie traveeën met rechthoekig vlak gesloten koor, afgedekt door zadeldaken (leien) met een zeszijdige dakruiter (1670) boven de het koor. Bakstenen gebouw in sobere barokstijl, omgeven door een verzorgd plantsoen.

Het bloeiend heiligdom uit begin 16de eeuw werd door de Geuzen in 1578 totaal vernield. Pas in 1644 bouwde men een nieuwe kapel (wijding 12 mei 1650) om als wijkkerk te fungeren. Waarschijnlijk door haar ligging tussen de straat en de (thans gedempte) Lede vertoont haar oriëntatie een duidelijke noordwaartse afwijking. Het portaal bevond zich in de as van de straatgevel, met andere woorden achter het koor, doch werd later gedeeltelijk gedicht en tot venster omgevormd.

Erboven bevindt zich een beeldnis en hogerop een ruim, getralied venster. De hoeken zijn afgezet door zandstenen negblokken. De langsgevels, beëindigd op afgeronde korbelen, bezitten elk een segmentboogvenster in arduinen omlijsting (mogelijk van 1775). Dito vensters, doch zonder omlijsting verlichten de beuk. Klein vierkant aanbouwsel tegen de achtergevel, alsook bergplaatsje onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen). Restauratiewerken aan de gang onder leiding van architect Roger Van Driessche (Lokeren).

  • VAN DRIESSCHE R., VERSTEGEN V., Waardevol Lokeren, Lokeren, 1977 p. 35-36.
  • VAN VLIERBERGHE J., Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 48/1, 1936, p. 13-18

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lokeren

Lokeren (Lokeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.