erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
17828
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17828
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Boerderij met woonhuis, stallen en schuur in U-vorm gegroepeerd rondom een begraasd voorerf met meidoornhaag aan de straatkant. Woonhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). Verankerde, opnieuw gevoegde bakstenen gevel op gecementeerde plint. Zandstenen kruiskozijnen met geprofileerde tussendorpel, tralies, duimen en twee gebogen strekjes als ontlastingsbogen. Korfboogdeur met kwarthol beloop in zandsteen, imposten (verdwenen jaartal); gegroefde voluutsluitsteen en gekorniste waterlijst. Geveleinde met overhoekse baksteenfries. Recente goot. Zijpuntgevels met aandaken en muurvlechtingen; deels gedicht kloosterkozijn met beluikt benedenvak in de linker zijgevel. Ten oosten, kleine bakstenen aanhorigheid onder zadeldak; korfboogdeurtje in gewitte omlijsting. Ten zuidwesten bakstenen dwarsstal. Ten zuidoosten open bergschuur.


Bron     : Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.
Auteurs :  Demey, Anthony
Datum  : 1981


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17828 (Geraadpleegd op 25-06-2021)