Dekenij ontworpen door Jacques van Hoecke

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lokeren
Deelgemeente Lokeren
Straat Kerkplein
Locatie Kerkplein 4, Lokeren (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Lokeren (actualisaties: 06-08-2007 - 18-09-2007).
  • Adrescontrole Lokeren (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Lokeren (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dekenij

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Dekenij ontworpen door Jacques van Hoecke

Deze bescherming is geldig sinds 03-03-1998.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Lokeren

Deze bescherming is geldig sinds 03-03-1998.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In 1850 gebouwd naar ontwerp van architect Jacques van Hoecke (Gent). Breed dubbelhuis van twee bouwlagen en negen traveeën onder schilddak (nok parallel aan het plein, Vlaamse pannen). Baksteenbouw met schaars gebruik van arduin onder meer voor de sluitstenen, lekdrempels en deuromlijsting. Licht vooruitspringend middenrisaliet van vijf traveeën, waarvan elke travee gevat is in een licht steekbogige nis tussen lisenen. Korfbogige benedenvensters, voorzien van lekdrempels in de hoektravee en van een waterlijst en sluitsteen in het middenrisaliet. Centrale korfboogdeur in geprofileerde arduinen omlijsting met neuten en een versierde sluitsteen. Erboven een kleine cartouche met jaartal "MDCCCL". De bovenvensters zijn licht tudorbogig met lekdrempels op consoles op de hoektravee en met waterlijst en imitatiesluitsteen in het middenrisaliet. Gevelbekroning door middel van gelede architraaf, fries op het middenrisaliet versierd met rechthoekige panelen waarin een oculus, gekorniste kroonlijst. Door combinatie van grijsblauwe met rode baksteen heeft de architect een kleureffect gecreëerd waardoor deze grote bakstenen gevel toch een zekere speelsheid verkrijgt.

Interieur met indrukwekkende stucplafonds onder meer in de hal, het salon en de voorkamer. Vrij lage kelders met graatgewelven en bakstenen pijlers.

  • VAN DRIESSCHE R., VERSTEGEN V., Waardevol Lokeren, Lokeren, 1977, p. 89-90.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkplein

Kerkplein (Lokeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.