erfgoedobject

Textielfabriek Gonzalez Cock

bouwkundig element
ID
17877
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17877
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Textielfabriek Gonzalez Cock, gevat tussen Kleine en Grote Dam, en Durmelaan, met hoofdtoegang langs de Kleine Dam en voormalige zij-ingang langs de Heirbrugsteeg. Circa 1810-1815 begonnen als klein atelier, sinds 1830 door de concurrentie van de Gentse nijverheid, geëvolueerd naar industriële fabricatie. Eerste stoommachine in gebruik in 1848. Sinds 1888 beheerd door Gonzalez Cock en sinds 24 december 1924 omgevormd tot N.V.

Voornamelijk vlasverwerkende fabriek, in de loop van de 20ste eeuw bijna volledig verbouwd, met verschillende afdelingen: spinnerij, twijnderij, touwslagerij, weverij en kabelmakerij. Oppervlakte van circa 2 hectare met uitgestrekte hallen onder zaagdaken (naar het oost-westen gericht, met lichtbeuk op het noorden) doorsneden door een gekasseide weg (noordzuidas), uitlopend op de hoofdingang. Kleinere gebouwengroep met skelet van beton en invullingsmetselwerk van sintelsteen, circa 1900-1910 te dateren. Twee machinegebouwen aan weerszijden van de weg, met hoge cilindrische bakstenen schouw. Onderkelderde bakstenen gebouwen onder zadeldak, met voornamelijk ruime rondboogvensters. Links gebouw van vijf traveeën met rijker uitgewerkte linker zijgevel door gebruik van zandsteen voor waterlijsten en aanzet- en sluitsteen, en van gele baksteen voor muurbanden. Voorts twee stenen met jaartal 1848 (eerste stoommachine) en 1914 (nieuwe aandrijfinstallaties, onder meer een thans verdwenen stoommachine "Bolinx" van 1911). Rechts gebouw van vier traveeën met ijzeren toegangstrap met klinkbouten en gietijzeren zuiltjes. Interieur met bewaarde stoomketel van 1911 gesigneerd "Jacques Piedboeuf, Jupille".

  • Usines Conzalez Cock, société anonyme, Lokeren, in Industries de Belgique, Brussel, s.a.

Bron: DEMEY A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7n1 (B-L), Brussel - Gent.
Auteurs: Demey, Anthony
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Textielfabriek Gonzalez Cock [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17877 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.