Vrijstaand herenhuis met stallen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lokeren
Deelgemeente Lokeren
Straat Luikstraat
Locatie Luikstraat 56, Lokeren (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Lokeren (actualisaties: 06-08-2007 - 18-09-2007).
  • Adrescontrole Lokeren (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Lokeren (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vrijstaand herenhuis met stallen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Vrijstaand herenhuis met stallen en binnenplaats

Deze bescherming is geldig sinds 03-03-1998.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Lokeren

Deze bescherming is geldig sinds 03-03-1998.

Beschrijving

Vrijstaand herenhuis uit het vierde kwart van de 18de eeuw tot het eerste kwart van de 19de eeuw, gebouwd op een volkomen vierkante plattegrond en voorafgegaan door een driehoekige, gekasseide koer met aan weerszijden de vroegere paardestallen. Aan de straatzijde wordt het ingangshek geflankeerd door de eindgevels van deze stallen: één bouwlaag, bepleisterd en beschilderd; arduinen plint; rechthoekige vensters met vlakke omlijsting; driehoekig fronton met ovale oculus met festoenen; geflankeerd door pilasters met arduinen sierbol en vaas. De langsgevels bestaan uit. korfboogarcaden op pilasters met eenvoudig lijstkapiteel; verdiepte vlakken van baksteen.

Woonhuis zelf: herenhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen) voorzien van twee klimmende dakkapellen. Ontpleisterde lijstgevel op arduinen plint met rechthoekige keldervensters. Vooruitspringende zijrisalieten, geflankeerd door bepleisterde en beschilderde pilasters met Toscaans kapiteel waarop de gekorniste pui- en kroonlijst rusten. Verhoogde begane grond met rondboogvensters in een vlakke bepleisterde omlijsting; rechth. bovenvensters met lekdrempels en balusterborstweringen op de zijtravee. Rechthoekige deur in recentere arduinen omlijsting (1950) in de rechter travee. Gevelbekroning door middel van gelede architraaf, vlakke fries en gekorniste kroonlijst op modillons.

Eenvoudige beschilderde bakstenen achtergevel met rechth. vensters en korfboogpoort in de eerste trav.

  • VAN DRIESSCHE R., VERSTEGEN V., Waardevol Lokeren, Lokeren, 1977, p. 77-78

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Luikstraat

Luikstraat (Lokeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.