erfgoedobject

Vrijstaand herenhuis met stallen

bouwkundig element
ID
17906
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17906

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vrijstaand herenhuis uit het vierde kwart van de 18de eeuw tot het eerste kwart van de 19de eeuw, gebouwd op een volkomen vierkante plattegrond en voorafgegaan door een driehoekige, gekasseide koer met aan weerszijden de vroegere paardenstallen. Aan de straatzijde wordt het ingangshek geflankeerd door de eindgevels van deze stallen: één bouwlaag, bepleisterd en geschilderd; arduinen plint; rechthoekige vensters met vlakke omlijsting; driehoekig fronton met ovale oculus met festoenen; geflankeerd door pilasters met arduinen sierbol en vaas. De langsgevels bestaan uit. korfboogarcaden op pilasters met eenvoudig lijstkapiteel; verdiepte vlakken van baksteen.

Woonhuis zelf: herenhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen) voorzien van twee klimmende dakkapellen. Ontpleisterde lijstgevel op arduinen plint met rechthoekige keldervensters. Vooruitspringende zijrisalieten, geflankeerd door bepleisterde en geschilderde pilasters met Toscaans kapiteel waarop de gekorniste pui- en kroonlijst rusten. Verhoogde begane grond met rondboogvensters in een vlakke bepleisterde omlijsting; rechthoekige bovenvensters met lekdrempels en balusterborstweringen op de zijtravee. Rechthoekige deur in recentere arduinen omlijsting (1950) in de rechter travee. Gevelbekroning door middel van gelede architraaf, vlakke fries en gekorniste kroonlijst op modillons.

Eenvoudige beschilderde bakstenen achtergevel met rechthoekige vensters en korfboogpoort in de eerste travee.

  • VAN DRIESSCHE R., VERSTEGEN V., Waardevol Lokeren, Lokeren, 1977, p. 77-78

Bron: DEMEY A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7n1 (B-L), Brussel - Gent.
Auteurs: Demey, Anthony
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Jean Ferdinand Vermeulen (1787-1859), kolonel van de Lokerse burgerwacht ten tijde van de Belgische revolutie van 1830, woonde hier van 1844 tot aan zijn overlijden. Het huis kwam in 1949 in het bezit van de familie Keppens, die er een aantal verbouwingen aan uitvoerde.

  • Informatie van IOED Erfpunt (november 2021).
Auteurs: Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

  • Is deel van
    Luikstraat

  • Is deel van
    Stadskern Lokeren


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vrijstaand herenhuis met stallen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17906 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.