Sint-Lodewijkscollege

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Huis Ryngaut
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lokeren
Deelgemeente Lokeren
Straat Markt
Locatie Markt 48, 49, Lokeren (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Lokeren (actualisaties: 06-08-2007 - 18-09-2007).
  • Adrescontrole Lokeren (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Lokeren (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Lodewijkscollege

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Sint-Lodewijkscollege: 18de-eeuws salon
gelegen te Markt 48, Markt 49 (Lokeren)

Deze bescherming is geldig sinds 08-09-1995.

omvat de bescherming als monument Sint-Lodewijkscollege: voorgevel
gelegen te Markt 48, Markt 49 (Lokeren)

Deze bescherming is geldig sinds 30-01-1947.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Lokeren

Deze bescherming is geldig sinds 03-03-1998.

Beschrijving

Zogenaamd "Sint-Lodewijkscollege". Voormalig huis "Ryngaut", in 1714 gebouwd en in 1850 verkocht aan het bisdom Gent om er het huidig college in te vestigen. Sinds de restauratie van 1907 onder leiding van architect H. van den Broucke, een gedecapeerde bakstenen lijstgevel van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met brede overstek (leien) en voorzien van twee dakvensters met in- en uitzwenkende top en driehoekig fronton. Natuurstenen sokkel. Alle vensters zijn beluikte steekbogige kruiskozijnen in een vlakke omlijsting met oren, neuten, een sluitsteen en gekorniste waterlijst. In de eerste travee, een korfboogvleugeldeur met daarboven een steekbogig tweelichtvenster met hangende voluten; in de vijfde travee, schouderboogdeur met tweeledig bovenlicht voorzien van een sluitsteen, een gekorniste waterlijst en hangende voluten; laatst genoemde komen ook voor onderaan de rechtstanden van de deur. Het dakvenster boven de eerste travee is een nabootsing van dit boven de vierde en vijfde travee, dat echter breder is en twee vensters en een ovale oculus met platte vleugelstukken bezit.

Gedenksteen in de gang: "Collegium Sancti Ludovici Anno Dni. 1909 Instauratum". Salon op de begane grond met Lodewijk XVI-interieur: lambrizering met op doek geschilderde jachttaferelen; jachttrofeeën in bas-reliëf. Op de speelplaats, ruime eenbeukige kruiskapel, met het koor naar het zuiden gericht. Neogotisch bakstenen gebouw, volgens jaarsteentjes van 1876 (beuk), in 1936 uitgebreid met transeptarmen en polygonale absis. Beuk van vier traveeën, gemarkeerd door slanke steunberen en lancetvensters met eenvoudig traceerwerk van baksteen. Overhoekse baksteenfries als geveleinde. Tegen de ingebouwde voorgevel, vierkante arduinen gedenksteen met bisschopsteken van Mgr. M. van der Noot en lijfspreuk "Anno - Respice Finem - 1769". Transeptarmen en zevenzijdig koor, in analoge stijl. Interieur met pleisteren kruisribgewelven, overigens volledig gemoderniseerd.

  • VAN DRIESSCHE R., VERSTEGEN V., Waardevol Lokeren, Lokeren, 1977, p. 45-47
  • VAN WINCKEL H., 125 jaar Sint-Lodewijkscollege, De Souvereinen, jg. 6/3, 1975, p. 77-83.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Markt

Markt (Lokeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.