erfgoedobject

Huis De Wolmolen

bouwkundig element
ID: 17940   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17940

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herenhuis De Wolmolen
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is aangeduid als beschermd monument Huis De Wolmolen
    Deze bescherming is geldig sinds 03-03-1998

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Lokeren
    Deze bescherming is geldig sinds 03-03-1998

Beschrijving

Breedhuis, zogenaamd De Wolmolen. Herenhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, leipannen), vermoedelijk in het vierde kwart van de 18de eeuw gebouwd. Behouden bovenverdieping met licht vooruitspringend middenrisaliet van twee traveeën, geflankeerd door telkens twee kolossale Ionische pilasters. Rechthoekige vensters in geprofileerde omlijsting met sluitsteen, behalve deze van de zijtraveeën op de middenverdieping die gevat zijn in een rechthoekige nis, voorzien van een lekdrempel. Borstweringen van de bovenste bouwlaag versierd met rechthoekige panelen voorzien van festoenen. Centrale penant met bloemenkrans en festoenen. Gevel bekroond door een gelede architraaf, fries met in het midden een medaillon omgeven door rankwerk, en een gekorniste kroonlijst op klossen met boven het middenrisaliet een driehoekig fronton waarin een oculus omgeven door rol- en rankwerk. Begane grond oorspronkelijk met afgevlakte bossage en centrale rechthoekige inrijpoort in arduinen omlijsting met sluitsteen en festoenen op de latei. In 1935 voor de eerste maal gewijzigd: de twee linker traveeën werden veranderd in een kleine winkel; in 1952 werd de volledige gelijkgrondse verdieping weggebroken en vervangen door de huidige grote winkelvitrines.


Bron     : Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.
Auteurs :  Demey, Anthony
Datum  : 1981


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Huis De Wolmolen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17940 (Geraadpleegd op 20-09-2020)