Huis De Wolmolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lokeren
Deelgemeente Lokeren
Straat Markt
Locatie Markt 69, Lokeren (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Lokeren (actualisaties: 06-08-2007 - 18-09-2007).
  • Adrescontrole Lokeren (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Lokeren (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis De Wolmolen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Huis De Wolmolen

Deze bescherming is geldig sinds 03-03-1998.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Lokeren

Deze bescherming is geldig sinds 03-03-1998.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Breedhuis, zogenaamd "De Wolmolen". Herenhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, leipannen), vermoedelijk in het vierde kwart van de 18de eeuw gebouwd. Behouden bovenverdieping met licht vooruitspringend middenrisaliet van twee traveeën, geflankeerd door telkens twee kolossale Ionische pilasters. Rechthoekige vensters in geprofileerde omlijsting met sluitsteen, behalve deze van de zijtraveeën op de middenverdieping die gevat zijn in een rechthoekige nis, voorzien van een lekdrempel. Borstweringen van de bovenste bouwlaag versierd met rechthoekige panelen voorzien van festoenen. Centrale penant met bloemenkrans en festoenen. Gevel bekroond door een gelede architraaf, fries met in het midden een medaillon omgeven door rankwerk, en een gekorniste kroonlijst op klossen met boven het middenrisaliet een driehoekig fronton waarin een oculus omgeven door rol- en rankwerk. Begane grond oorspronkelijk met afgevlakte bossage en centrale rechthoekige inrijpoort in arduinen omlijsting met sluitsteen en festoenen op de latei. In 1935 voor de eerste maal gewijzigd: de twee linker traveeën werden veranderd in een kleine winkel; in 1952 werd de volledige gelijkgrondse verdieping weggebroken en vervangen door de huidige grote winkelvitrines.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Markt

Markt (Lokeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.