Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lokeren
Deelgemeente Lokeren
Straat Schoolstraat
Locatie Schoolstraat 46, Lokeren (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Lokeren (actualisaties: 06-08-2007 - 18-09-2007).
  • Adrescontrole Lokeren (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Lokeren (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 03-03-1998.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Lokeren

Deze bescherming is geldig sinds 03-03-1998.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Burgerhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën afgedekt met een zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 18de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen plint met aanpassingen uit de tweede helft van de 19de eeuw en uit de 20ste eeuw. In de tweede en vijfde travee spiegelboogdeur in geprofileerde omlijsting met neuten, gestrekte tussendorpel, versierde sluitsteen, een gekornist hoofdgestel en rocailles op de zwikken. Bovenlicht van de deur in vijfde trav. versierd met lamberkijnen in pleisterwerk. Deze deur vormt de enige toegang naar het erachter gelegen beluikje. Steekbogige bovenvensters met geprofileerde omlijsting; in middentravee blindvenster met patroon van een 19de-eeuws raam inmiddels elders vervangen door aluminium. Gevelbekroning (19de eeuw) door middel van gelede architraaf, fries met geprofileerde rechthoekige en vierkante panelen, en kroonlijst op zware consoles. Achtergevel met gedicht korfboogdeurtje met kwarthol beloop, imposten, voluutsluitsteen en gekorniste waterlijst.

Haaks tegen de achtergevel bevindt zich een bakstenen woning, van één bouwlaag onder mansardedak (Vlaamse pannen) en voorzien van twee klimmende dakkapellen. Vensters in vlakke, bepleisterde omlijsting. Deur met arduinen omlijsting met gestrekte tussendorpel. Achter dit aanbouwsel: klein pleinbeluikje met voornamelijk huisjes van één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Eenvoudige rechthoekige vensters en deuren. Temidden de binnenplaats staat een klein rechthoekig bakstenen gebouwtje onder zadeldak (Vlaamse pannen) met de latrines. Achter het beluikje strekt zich een grote tuin uit.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Schoolstraat

Schoolstraat (Lokeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.