Stadswoning gedateerd 1663

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lokeren
Deelgemeente Lokeren
Straat Vrijheidsplein
Locatie Vrijheidsplein 14, Lokeren (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Lokeren (actualisaties: 06-08-2007 - 18-09-2007).
  • Adrescontrole Lokeren (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Lokeren (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning van 1663

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Stadswoning gedateerd 1663: gevels en daken
gelegen te Vrijheidsplein 14 (Lokeren)

Deze bescherming is geldig sinds 03-03-1998.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Lokeren

Deze bescherming is geldig sinds 03-03-1998.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Enkelhuis met verankerde bakstenen trapgevel (acht trappen en overhoeks topstuk), in een gevelsteen 1663 gedateerd; van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Oorspronkelijk kruiskozijnen met zandstenen negblokken en een rechte rollaag, doch de middenstijl van het eertijds beluikte benedenvak is weggebroken. Rechthoekige deur in licht geprofileerde zandstenen omlijsting op neuten en voorzien van een gestrekte tussendorpel met jaartal 1801. Behouden kruiskozijn in geveltop.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Vrijheidsplein

Vrijheidsplein (Lokeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.