Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lokeren
Deelgemeente Eksaarde
Straat Doorslaardorp
Locatie Doorslaardorp 62, Lokeren (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Lokeren (actualisaties: 06-08-2007 - 18-09-2007).
  • Adrescontrole Lokeren (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Lokeren (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

De eerste bidplaats maakte deel uit van het huis van een begoede ingezetene Lieven van Doorslaer en is samen met het huis in 1566 door brand vernield. Na de godsdiensttroebelen werd de kapel wederopgebouwd. In 1842 kwam hier een proosdij tot stand, die zich in 1857 afscheurde tot afzonderlijke parochie. De huidige kerk is in 1841-42 opgetrokken; de toren en de eerste travee zijn pas in 1868 toegevoegd naar ontwerp van architect Edmond de Perre-Montigny (Gent). In 1870 bouwde men twee sacristieën aan.

Driebeukige transeptloze pseudo-basiliek in eenvoudige neoclassicistische stijl. Baksteenbouw op arduinen plint. Georiënteerd met een duidelijke noordwaartse afwijking om te passen in het bestaande straattracé. Vierkante voorgeveltoren, vooruitspringend op de benedenkerk en afgeboord door zandstenen hoekkettingen; rechthoekig portaal in arduinen omlijsting met gebogen fronton. Analoog doksaalvenster, echter met driehoekig fronton. Rondbogige galmgaten met arduinen waterlijst. Achtkantige, ingesnoerde naaldspits als bekroning. Benedenkerk van zes traveeën met rondbogige beeldnissen in de voorgevel en eenvoudige rondboogramen in de zijgevels. Koor van één travee met halfronde absis.

Interieur met rondzuilen met klassiek lijstkapiteel en achtzijdige sokkel; rondbogige scheibogen waarboven een gekorniste kroonlijst. Schip en koor afgedekt door rondbogig pleisteren tongewelf; zijbeuken met kruisgewelven van elkaar gescheiden door vlakke gordelbogen.

Mobilair: Schilderij "Heilige Nicolaas van Tolentijn" door J. De Loose (rechter zijaltaar), "Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart" door De Winne (linker zijaltaar, Gent, 1843). Doopvont (16de eeuw). Preekstoel rococo (18de eeuw, uit de kerk van Bassevelde). Lambrizering met neoclassicistische biechtstoelen.

  • Kerkarchief.
  • DE POTTER F. - BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, reeks III, dl. 2, Gent, 1878.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Eksaarde

Eksaarde (Lokeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.