erfgoedobject

Kapel der Miraculeuze kruisen en kruiswegkapellen

bouwkundig element
ID
18133
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18133

Juridische gevolgen

Beschrijving

Ook zogenaamd "Kruiskapel". In 1626 gebouwd op de plaats waar in 1317 twee kruisen gevonden werden waaraan bovenmenselijke krachten toegeschreven worden. Bedevaartkapel, rustig gelegen te midden der velden en omringd door rode beuken; voorplein met waterput en zandstenen kruis.

Ruim bakstenen gebouw op zandstenen sokkel. Rechthoekig met driezijdige apsis en vierkante sacristie tegen de schuine zuidzijde. Afdekking door middel van zadeldak (leien) met dakruitertje. Verankerde en gecementeerde voorpuntgevel op schouderstukken; bekronend ijzeren kruis. Tudorboogdeur met zandstenen hoekblokken en kwarthol beloop; erboven afgesleten wapenschild van de stichters Philip Lanchals en Florentina de Gruutere. Groot rondbogig, getralied venster met sierlijke roedeverdeling. Zijgevels elk met twee dergelijke vensters.

Op de weg van de kerk tot aan de kapel (circa 2 kilometer) zijn veertien kruiswegkapelletjes geplaatst, in zandsteenbouw op arduinen sokkel en daterend van 1877. Namen van de schenkers op de sokkel: 1. E.H. F.J. Dauwe, pastoor te Eksaarde, 2. de Edele familie Van Pottelsberghe de la Potterie, 3. E.H. Emilius Verschraeghen, priester, 4. de wezen van J.F. van Pottelberge, 5. de achtbare heer Theodoor Tuyttens, Lokeren, 6. de wezen van J. B. Daelman, 7. de achtbare familie Thuysbaert, Lokeren, 8. de achtbare familie Van Mieghem, Eksaarde, 9. de wel edele Heer Graef De Pas-Vermeulen, Gent, 10. de achtbare Heer Doctoor Muyshondt, Eksaarde, 11. de edele Jufvrouw Barones Sidonie Dons Lovendeghem, Gent, 12. de heer burgemeester Van Gremberghen-Waegenberghe, Eksaarde, 13. ter eere der zeven droefheden van de H. Maegd Maria, 14. Mad. Wwe. Vercauteren-De Clercq en dochter, Sint-Niklaas.

  • DE POTTER F. & BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, reeks III, deel 2, Gent, 1878.
  • VAN VLIERBERHE J., Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 47/1,1935, p. 16-25.

Bron     : Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.
Auteurs :  Demey, Anthony
Datum  : 1981

Aanvullende informatie

De rode beuken voor de kapel werden aangeplant in 1922, de andere zijn ouder. Een dreef van opgaande beuken en een dubbele populierendreef met de laatste kapelletjes van de omgang vormen de verbinding tussen de kapel en de Ramstraat. De kruiswegkapelletjes vervangen de oude, op hout geschilderde kruisweg.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000958, Kruiskapel en omgeving Kruiskapel, ommegangskapellen en dries rondom de parochiekerk (VAN DEN BOSSCHE H., 1995).
Auteurs : Van den Bossche, Hedwig
Datum: 16-07-2015

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kapel der Miraculeuze kruisen en kruiswegkapellen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18133 (Geraadpleegd op 13-06-2021)