Kapel der Miraculeuze kruisen en kruiswegkapellen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Kruiskapel
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lokeren
Deelgemeente Eksaarde
Straat Kruiskapeldreef, Eksaarde-dorp, Oosteindeken, Ramstraat
Locatie Kruiskapeldreef zonder nummer, Eksaarde-dorp zonder nummer, Oosteindeken zonder nummer, Ramstraat zonder nummer, Lokeren (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Lokeren (actualisaties: 06-08-2007 - 18-09-2007).
  • Adrescontrole Lokeren (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Lokeren (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel der Miraculeuze kruisen en 14 kruiswegkapellen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Kapel der Miraculeuze kruisen
gelegen te Kruiskapeldreef zonder nummer (Lokeren)

Deze bescherming is geldig sinds 05-12-1995.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kapel der Miraculeuze kruisen met omgeving
gelegen te Kruiskapeldreef zonder nummer (Lokeren)

Deze bescherming is geldig sinds 05-12-1995.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kruiswegkapellen
gelegen te Eksaarde-dorp zonder nummer, Kruiskapeldreef zonder nummer, Kruiskapeldreef zonder nummer, Kruiskapeldreef zonder nummer, Kruiskapeldreef zonder nummer,...

Deze bescherming is geldig sinds 05-12-1995.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpsplein Eksaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-12-1995.

Beschrijving

Ook zogenaamd "Kruiskapel". In 1626 gebouwd op de plaats waar in 1317 twee kruisen gevonden werden waaraan bovenmenselijke krachten toegeschreven worden. Bedevaartkapel, rustig gelegen te midden der velden en omringd door rode beuken; voorplein met waterput en zandstenen kruis.

Ruim bakstenen gebouw op zandstenen sokkel. Rechthoekig met driezijdige apsis en vierkante sacristie tegen de schuine zuidzijde. Afdekking door middel van zadeldak (leien) met dakruitertje. Verankerde en gecementeerde voorpuntgevel op schouderstukken; bekronend ijzeren kruis. Tudorboogdeur met zandstenen hoekblokken en kwarthol beloop; erboven afgesleten wapenschild van de stichters Philip Lanchals en Florentina de Gruutere. Groot rondbogig, getralied venster met sierlijke roedeverdeling. Zijgevels elk met twee dergelijke vensters.

Op de weg van de kerk tot aan de kapel (circa 2 kilometer) zijn veertien kruiswegkapelletjes geplaatst, in zandsteenbouw op arduinen sokkel en daterend van 1877. Namen van de schenkers op de sokkel: 1. E.H. F.J. Dauwe, pastoor te Eksaarde, 2. de Edele familie Van Pottelsberghe de la Potterie, 3. E.H. Emilius Verschraeghen, priester, 4. de wezen van J.F. van Pottelberge, 5. de achtbare heer Theodoor Tuyttens, Lokeren, 6. de wezen van J. B. Daelman, 7. de achtbare familie Thuysbaert, Lokeren, 8. de achtbare familie Van Mieghem, Eksaarde, 9. de wel edele Heer Graef De Pas-Vermeulen, Gent, 10. de achtbare Heer Doctoor Muyshondt, Eksaarde, 11. de edele Jufvrouw Barones Sidonie Dons Lovendeghem, Gent, 12. de heer burgemeester Van Gremberghen-Waegenberghe, Eksaarde, 13. ter eere der zeven droefheden van de H. Maegd Maria, 14. Mad. Wwe. Vercauteren-De Clercq en dochter, Sint-Niklaas.

  • DE POTTER F. & BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, reeks III, deel 2, Gent, 1878.
  • VAN VLIERBERHE J., Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 47/1,1935, p. 16-25.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Aanvullende informatie

De rode beuken voor de kapel werden aangeplant in 1922, de andere zijn ouder. Een dreef van opgaande beuken en een dubbele populierendreef met de laatste kapelletjes van de omgang vormen de verbinding tussen de kapel en de Ramstraat. De kruiswegkapelletjes vervangen de oude, op hout geschilderde kruisweg.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000958, Kruiskapel en omgeving Kruiskapel, ommegangskapellen en dries rondom de parochiekerk (VAN DEN BOSSCHE H., 1995).

Van den Bossche, Hedwig (16-07-2015 )

Relaties

maakt deel uit van Eksaarde

Eksaarde (Lokeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.