erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

bouwkundig element
ID
1815
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1815

Juridische gevolgen

Beschrijving

Parochie opgericht in 1893, neogotische kerk naar ontwerp van L. Blomme van 1898, opgericht door E. Careels in 1899-1901 en ingehuldigd in 1902; iets achteruit springend en ten opzichte van de rooilijn schuin ingeplant tussen lintbebouwing.

Georiënteerde, driebeukige longitudinale kerk met basilicale opstand van zeven traveeën, lager koor met vlakke sluiting tussen sacristie en bergplaats, ten zuidwesten ingebouwde toren van vier geledingen onder leien spits. Baksteenbouw met schaars gebruik van zandsteen, onder leien zadel- en lessenaarsdaken. Al dan niet gekoppelde spitsboogvensters en -nissen; halfronde traptoren met rondboogfries. Westelijke voorgevel met toegang in rechter torentravee: spitsboogdeur in geprofileerde zandstenen omlijsting.

Bak- en natuurstenen interieur met spitsboogarcaden op zuilen met lijstkapiteel. Schip en koor met houten spitstongewelf en gepolychromeerde gordelbogen op colonnetten, zijbeuken met half spitstongewelf. Portaal, doopkapel en zijkapellen met kruisribgewelven, respectievelijk van steen en van hout. Eerste travee met houten plafond van moer- en kinderbalken. Gedenkplaat: L. Blomme/E. Careels/1899-1901.

Mobilair: Gepolychromeerd monumentaal kruis in koor. Gepolychromeerde heiligenbeelden. Gepolychromeerde neogotische Kruisweg van plaaster, gesigneerd Th. Koob. Voorts neogotisch mobilair uit de bouwperiode naar ontwerp van P. Roemaet, onder meer hoofdaltaar met houten retabel.

  • Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, plannen, Kerk van Klein-Willebroek.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, Klein-Willebroek, Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, dossiers 1-4.

Bron: KENNES H., PLOMTEUX G. & STEYAERT R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13n2, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen werd in 2008 ontwijd en gesloten en doet anno 2017 dienst als het 'Harmonium Art Museum' (HAM).

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1815 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.