erfgoedobject

Hoekcomplex ontworpen door Geo Henderick

bouwkundig element
ID: 18224   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18224

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoekcomplex met de Koning Albertlaan en de Paul Fredericqstraat (nummer 106-108) op U-vormige plattegrond, gesigneerd: "Geo J. Henderick, architecte, Gand" en daterend van 1932.

Zakelijke baksteenarchitectuur met reminiscenties aan de Amsterdamse School. Arduinen plint en gecementeerde onderbouw onder hoog pannendak (mechanische pannen). Brede symmetrisch opgebouwde gevel aan de Koning Albertlaan: twee centrale traveeën met vier bouwlagen afgelijnd en gescheiden door bakstenen pilasters met bekronende bol- en schijfornamenten. Links en rechts flankerende afgeronde overhoekse erkers geleed door brede vensterregisters.

Identieke gevels met ondermeer deurtravee aan de Eedverbondkaai en Paul Fredericqstraat.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1932/A/7.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoekcomplex ontworpen door Geo Henderick [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18224 (Geraadpleegd op 30-11-2020)