Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Emilius Seghersplein
Locatie Emilius Seghersplein zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Thematische inventarisatie: Gentse Oorlogsmonumenten (geografische inventarisatie: 01-01-2008 - 30-09-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Parochiekerk van de Brugse Poortwijk, opgericht in neogotische stijl in de jaren 1860. De oorspronkelijke plannen van architect J. Van Hoecke werden na zijn overlijden en nadat de eerste constructie in 1863 instortte, door zijn opvolger Leclerc-Restiaux aangepast en voltooid in 1866.

Bakstenen gebouw afgewerkt met hardsteen. Driebeukig basilicaal schip van zes traveeën, transept van twee traveeën geflankeerd door zijkoren. Westgevel uitgewerkt met westtoren van drie geledingen met groot spitsboogportaal met archivolten. Spitsboogfries, -venster en galmgaten. Geflankeerd door twee kleinere puntgeveltjes met tweeledige spitsboogvensters en oculi. Zijgevels geritmeerd door versneden steunberen waartussen drieledige spitsboogvensters. Eveneens spitsboogvormige bovenlichten en steigergaten onder de gootlijst.

Interieur: spitsboogvormige scheibogen op zuilen met arduinen polygonale sokkel en Corinthisch kapiteel, in zwikken medaillons. Geajoureerde borstwering onder de bovenlichten. Kruisribgewelven tussen moerbogen rustend op halfpilastertjes met Corinthisch kapiteel. De oorspronkelijke neogotische interieurbeschildering, uitgevoerd door het atelier Bressers (misschien naar ontwerp van Bethune) tussen 1863 en 1889, werd in 1976 grotendeels verwijderd. Enkele taferelen in het koor en de medaillons in de zwikken bleven bewaard.

Mobilair. Neogotisch, zoals altaren, koorgestoelte, biechtstoelen, kansel (1837) en communiebank, vermoedelijk vervaardigd door het atelier Bethune.

  • Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Rijksdienst voor Monumenten en Landschapszorg, dossier 974.
  • Stadsarchief Gent, Atlas Goetghebuer, D.35 / F.62.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Aanvullende informatie

Oorlogsmonument, bestaande uit twee grote panelen uit wit marmer (vermoedelijk Carrara), opgehangen aan weerszijden van het toegangsportaal van de kerk. De typografie is neogotisch. De gedenkplaten werden geschonken door buurtbewoners van de dekenij en de wijkafdeling van de Nationale Strijdersbond (6de wijk), ter ere van soldaten afkomstig uit de parochie Sint-Jan-Baptist, die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog.

  • DEPESTEL, SARAH, Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, Masterproef Monumenten- en Landschapszorg, Artesis Hogeschool Antwerpen, 2009.

Depestel, Sarah (01-01-2009 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Gent (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.