erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Antonius van Padua

bouwkundig element
ID
18234
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18234

Juridische gevolgen

Beschrijving

Parochiekerk Sint-Antonius van Padua. Voor de in 1896 nieuw opgerichte Sint-Antonius van Paduaparochie werd in 1898 begonnen met de bouw van de gelijknamige kerk naar ontwerp van architect H. Geirnaert. Aanvang der werken met de toren aan de straat (op pilonen). De eerstesteenlegging vond plaats bij een meter hoogte in 1899, voltooid in 1900 en ingewijd op 25 juli 1901 (zie herinneringssteen afkomstig uit de sacristie en heden ingemetseld in het portaal). Restauratiewerken uitgevoerd in 1978.

Eenvoudig neogotisch bakstenen gebouw met natuurstenen plint, venstertraceringen en portalen. Driebeukige basilicale kerk met schip van vijf traveeën, zijbeuken van vier traveeën, niet-uitspringend transept en koor met drie rechte traveeën en vijfzijdige koorsluiting. Asymmetrische voorbouw: van rechts naar links zware vierkante toren met winterkapel en octogonale traptoren op linkerhoek, middenpartij met hoofdportaal en links lage polygonale doopkapel. Leien dak- en torenspitsbekleding. Sober gewit kerkinterieur. Scheibogen op arduinen zuilen met krulkoolbladkapiteel. Spitse tongewelven met houten bebording.

Mobilair: Geaquarelleerde neogotische kruisweg en gebeeldhouwde natuurstenen neogotische Sint-Antoniustriptiek.

  • Stadsarchief Gent, reeks F, nummer 106.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Antonius van Padua [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18234 (Geraadpleegd op )