erfgoedobject

Directeurswoning Maison Blanche van de Usines Pol Madou

bouwkundig element
ID
18263
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18263

Juridische gevolgen

Beschrijving

Fabriek zogenaamd "Usines Pol Madou" met bijhorende directeurswoning zogenaamd "maison blanche" en heden consulaat van Zweden.

"Maison Blanche". Ruim alleenstaand herenhuis van zes traveeën en drie bouwlagen, naar ontwerp van architect Van Hoecke-Delmarle en daterend van 1913. Bepleisterde en beschilderde gevels in neoclassicerende stijl. Voorgevel opgesplitst in twee woningen, namelijk twee linker traveeën van conciërgewoning en vier traveeën van directeurswoning.

Begane grond versierd met imitatiebanden en afgelijnd met puilijst. Getoogde vensters op eerste twee bouwlagen en rechthoekige op de bovenste verdieping. Bovenvensters omlijst. In- en uitspringende vlakken per traveeën. Klassieke gevelbekroning met eenvoudig entablement en driehoekige frontons boven eerste en vijfde travee en ertussen kleine gebogen frontons, alle met bolbekroning. Thans voordeur in rechter zijgevel, overluifeld met afdak in glas en ijzer. Aan achterzijde voorzien van talrijke aanbouwsels onder andere van 1919.

Rijkelijk interieur met behouden trappenhuis (ijzeren trap met marmeren trappaal) en verscheidene salons.

Fabriek van dakbedekking (bitumen, roofing), inpakpapier en viltkarton. Bedrijf gesticht door Pol Madou in 1897 en nog steeds in handen van de familie Madou. Reeds in 1903 wordt op de Gaardeniersweg het huidige, nieuwe fabriekje opgericht.

Verscheidene rechthoekige, lage fabrieksgebouwen opgesteld in drie rijen achter het woonhuis, grotendeels uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Na brand in 1978 oprichting van een nieuw fabrieksgebouw ten oosten.

Het oudste gebouw, heden magazijn en atelier, bevindt zich centraal en is op de voorgevel gedateerd "Anno 1897" (stichtingsdatum ?), doch het gebouw zelf dateert vermoedelijk van 1903 met uitbreiding van 1907. Bakstenen gebouw met voortopgevel voorzien van rondboogvensters, op de geveltop verfraaid met een gecementeerd paneel waarop het silhouet van een fabriek met de letters UPM voor de opkomende zon.

In zijgevel twee traveeën van twee bouwlagen (magazijn) en daarna één bouwlaag (atelier). Uitgewerkte gevelordonnantie: traveeën gescheiden door lisenen en geritmeerd door een soort rondboogarcade waarin twee gekoppelde steekboogvenstertjes met gemeenschappelijke lekdrempel versierd met bakstenen paneel en gevat onder bakstenen gebogen lijstje met imitatiesluitsteen. Ten oosten ronde fabrieksschouw gedateerd 1920.

Achter eerst genoemd gebouw en parallel ermee een zelfde gebouwtje (magazijn) van 1916. Links van dit complex en eveneens parallel, de bureaus (ook consulaat) en garages, zou volgens mutatieschetsen (Kadaster Gent) moeten dateren van 1916.

Rechts laboratorium van één bouwlaag onder plat dak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Bakstenen gevels met doorlopende gele banden op gecementeerde plint. Voorgeveltje met bekronende attiek met centraal risaliet met puntgeveltje, voorzien van opschrift "laboratoire". Gekoppelde vensters onder ijzeren latei met rozetten en ontlastingsboog.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Gent, afdeling VII, 1907/7, 1910/5, 1916/2.
  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1913/B/17.
  • Stadsarchief Gent, reeks VII, beluiken, 1355-1356, N.21.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nc, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Van het ensemble bleef enkel nog de directeurswoning Maison Blanche bewaard. Het laboratorium (nummer 11) is inmiddels ingrijpend verbouwd, terwijl de andere fabrieksgebouwen werden gesloopt en vervangen door recentere bouw.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Directeurswoning Maison Blanche van de Usines Pol Madou [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18263 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.