erfgoedobject

Fabriek vuurvaste materialen

bouwkundig element
ID
18291
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18291

Juridische gevolgen

Beschrijving

Achterin gelegen bewerkingshallen en ovens met schoorstenen van een fabriek van vuurvaste materialen, eertijds zogenaamd "J. Sugg et cie". Het industrieel complex werd opgericht en uitgebouwd in de jaren 1850-1860. Het vormt een belangrijke materiële getuige van industriële bedrijvigheid te Gent en is een zeldzaam geworden getuige van een verloren gegaan productieproces, waaronder de aanmaak van vuurvaste elementen voor gasfabrieken – later onder andere voor ijzergieterijen.

Historiek

In 1852 werd door Albert Keller op het terrein van zijn touwslagerij langsheen de Groendreef een loods opgericht die aan één zijde van de afsluitmuur aan de Groendreef rust. In 1854 werd het bedrijf omgevormd tot een fabriek voor de aanmaak van retorten (vuurvaste cilindervormige elementen, gebruikt in de lichtgasindustrie). Aan de Groendreef werd toen de zuidoostelijke fabriekshal met drie boogvormige blindnissen opgetrokken. In 1858 liet de eigenaar aan de zijde van de Groendreef een afsluitmuur naast zijn fabriek bouwen. Tussen 1858 en 1865 werd het bedrijf overgenomen door J. Sugg en co, Produits Réfractaires et Céramiques. In 1865 werd een tweede, identieke vleugel parallel naast deze uit 1854 opgericht. Dit uitzicht van het complex is intact gebleven. Tezelfdertijd werd toen ook de fabriek ommuurd.

Het bedrijf bleef door Sugg en co minstens tot het begin van de Eerste Wereldoorlog uitgebaat. Daarna kwam het bedrijf in handen van de Gentse familie De Meyer en sedert 1956 werd het beheerd door de familie Colpaert.

Beschrijving

Achterin gelegen bedrijfsgebouwen van één bouwlaag en ovengebouwtje van anderhalve bouwlaag onder zadeldak. Twee lange bewerkingshallen onder zadeldak met houten spanten voorzien van ijzeren trekkers. Aan voor- en achterzijde twee keer twee halfronde open ovens met halfkoepelvormig gewelf, in de plaats ertussen schouwen. Bovenverdieping verlicht door middel van lunetten.

De nog bestaande originele vier ovens met vierkante schoorstenen dateren van de jaren 1854-1865 en zijn in één gebouw gegroepeerd. Ze behoren tot de oudste in hun soort, bewaard gebleven in Vlaanderen.

Aanleunend tegen de gemene muur met een perceel in de Beukelaarstraat bevindt zich nog een vierkante schoorsteen die tot omstreeks 1880 tot het bedrijf moet hebben behoord. Naar type en constructie is deze schoorsteen circa 1865 te dateren.

Aan de straatkant bevond zich op het moment van inventarisatie (1983) nog een bijhorend fabrieksgebouw, met opschrift "Produits refractaires" (ter hoogte van Groendreef nummers 52-54). Het volume, bestaande uit twee brede gekoppelde puntgevels van één bouwlaag met samen zes traveeën onder zadeldaken, is niet langer bewaard.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO001032, Fabriek vuurvaste materialen Sugg & Cie: ovens en bewerkingshallen (DE SCHEPPER J. 1995).

Auteurs :  De Schepper, Jo, Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Fabriek vuurvaste materialen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18291 (Geraadpleegd op )