erfgoedobject

Steegbeluik Cité Muyncke

bouwkundig element
ID
18320
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18320

Juridische gevolgen

Beschrijving

Tweezijdig bebouwd steegbeluik "cité Muyncke", met toegang op straatbreedte afgezet door vier grenspaaltjes. Bakstenen enkelhuizen van twee traveeën en twee en een halve bouwlaag volgens spiegelbeeldschema, onder zadeldaken (mechanische pannen), volgens archiefstukken daterend van 1888. Lijstgevels met getoogde muuropeningen onder bakstenen booglijst, vensters met arduinen lekdrempel. Gekoppelde deuren in een licht uitspringend risaliet met blinde bovenvensters en een gemeenschappelijke booglijst boven de deuren. Deurtravee voorts met rondboogvormig zoldervenster in een puntgeveltop. Hoekhuizen van vier traveeën met afgeschuinde deurtravee eveneens met puntgeveltop met zoldervenster. Flankerende venstertravee tussen pseudo-pilasters met arduinen drempel ter hoogte van die der bovenvensters. Panelen met overhoekse baksteenfriezen onder de tweede bouwlaag. Doorlopende houten kroonlijst met gelobd uitgesneden rand.

  • Stadsarchief Gent, reeks VII, beluiken, 1341-1342, K.13.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nc, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Steegbeluik Cité Muyncke [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18320 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.