erfgoedobject

Metaalbedrijf Le Phoenix

bouwkundig element
ID
18331
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18331
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig metaalbedrijf "Le Phoenix", thans garage Volkswagen. Onder impuls van Koning Willem I en met diens persoonlijke financiële tussenkomst werd in 1821, onder beheer van Huyttens-Kerremans, "Le Phoenix" opgericht, het eerste metaalbedrijf in België na dit van Cockerill te Seraing. Gebouwd op het terrein buiten de stadspoorten waar in 1566 de Calvinisten een achtkantige houten tempel met kerkhof hadden gebouwd zogenaamde "Peerdekerkhof". Gunstige ligging in de buurt van de Leie en de Brugse Vaart. De snelle opgang en bloei van het constructie-atelier was te danken aan de gemechaniseerde textielnijverheid, spitssector in het Gentse. In de beginfase werden talrijke Engelse specialisten en technici in het bedrijf tewerkgesteld en weldra groeide zij uit tot een der belangrijkste in Europa. Stopgezet na de Tweede Wereldoorlog.

De sterk verbouwde straatgevel in de Kettingstraat met thans meestal gedichte muuropeningen is wat ons resteert van "Le Phoenix". Volgens de bouwaanvraag ingediend door de Engelsman David Bell betrof het ateliers gebouwd in 1838.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1838/2212.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Metaalbedrijf Le Phoenix [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18331 (Geraadpleegd op )