Metaalbedrijf Le Phoenix

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Kettingstraat
Locatie Kettingstraat zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Metaalbedrijf Le Phoenix

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Voormalig metaalbedrijf "Le Phoenix", thans garage Volkswagen. Onder impuls van Koning Willem I en met diens persoonlijke financiële tussenkomst werd in 1821, onder beheer van Huyttens-Kerremans, "Le Phoenix" opgericht, het eerste metaalbedrijf in België na dit van Cockerill te Seraing. Gebouwd op het terrein buiten de stadspoorten waar in 1566 de Calvinisten een achtkantige houten tempel met kerkhof hadden gebouwd zogenaamde "Peerdekerkhof". Gunstige ligging in de buurt van de Leie en de Brugse Vaart. De snelle opgang en bloei van het constructie-atelier was te danken aan de gemechaniseerde textielnijverheid, spitssector in het Gentse. In de beginfase werden talrijke Engelse specialisten en technici in het bedrijf tewerkgesteld en weldra groeide zij uit tot een der belangrijkste in Europa. Stopgezet na de Tweede Wereldoorlog.

De sterk verbouwde straatgevel in de Kettingstraat met thans meestal gedichte muuropeningen is wat ons resteert van "Le Phoenix". Volgens de bouwaanvraag ingediend door de Engelsman David Bell betrof het ateliers gebouwd in 1838.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1838/2212.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kettingstraat

Kettingstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.