Huis De Kat en de Hond

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Architectenwoning Louis Cloquet
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Koning Leopold II-laan
Locatie Koning Leopold II-laan 24, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Architectenwoning De Kat en de Hond

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Huis De Kat en de Hond

Deze bescherming is geldig sinds 21-04-1994.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Huis De Kat en de Hond en burgerhuis met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 21-04-1994.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Zogenaamd "De kat en de Hond". In het straatbeeld opvallend bakstenen rijhuis volgens bouwaanvraag van 1903 gebouwd als eigen woning door ingenieur-architect Louis Cloquet.

Asymmetrisch opgebouwd huis met links, op de rooilijn gelegen, vrij smalle, hoog oplopende neogotisch getinte bakstenen puntgevel op hoge onderbouw van natuursteen en rechts een lage natuurstenen ingangspartij onder glas-en-metalen gebogen dak als verbinding met de twee traveeën brede achterbouw. De overgang tussen beide partijen wordt verder bewerkt door een overhoeks geplaatste bakstenen erker boven de onderbouw en een hoektorentje onder leien kegelspits in de oksel van de achterbouw. Onderen achterbouw met licht getoogde vensters. Linker puntgevel met zogenaamd "Brugse travee" met hoge spitsboognis waarin telkens twee gekoppelde vensters met bekronende drielob en drie smalle spitsboogvensters gevat zijn. Rechts afgekante hoek ter hoogte van het glazen dak met voorstelling van een kat en hond die elkaar beloeren. Hoge plint met garagepoort en getralied venster. Getoogde deur rechts geflankeerd door venstertje en fraai omlijste brievenbus en huisnummer met neogotische hogers.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1903/B/3.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Koning Leopold II-laan

Koning Leopold II-laan (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.