erfgoedobject

Drie magazijnen

bouwkundig element
ID: 18387   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18387

Beschrijving

Nummer 35, 37, 39. Drie magazijnen van twee bouwlagen, onder steile zadeldaken (nok loodrecht op de straat, pannen), volgens kadastergegevens daterend van 1872. Bakstenen puntgevels met op begane grond een centrale steekboogpoort aan weerszijden oorspronkelijk geflankeerd door een klein getoogd vensterlicht. Getoogd laadvenster op de bovenverdieping. Lichte dakoversteek afgewerkt door houten gootlijst met golvende rand.

  • Kadaster Gent, mutatieregisters, Gent 7° afd., schetsen, 1872 (nr. 10).

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Drie magazijnen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18387 (Geraadpleegd op 21-07-2019)