erfgoedobject

Burgerhuis ontworpen door J.G. Semey

bouwkundig element
ID: 18412   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18412

Beschrijving

Aansluitend enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder laag zadeldak (pannen), eveneens naar ontwerp van architect J.G. Semey en daterend van 1903. Natuurstenen parement gemarkeerd door horizontaliserende kordons en balkons met smeedijzeren leuning voor de deurvensters van de linkertravee. Rechter deurtravee met rechthoekige deur onder kroonlijst op consoles en omlijst bovenlicht. Vensters met verdiepte borstweringen met terracottapanelen met belerende spreuk "Op ... en steiger- zoo krijght ghij den reiger" op de bovenverdieping en paneel met voorstelling van een reiger, gesigneerd "Van Biesbroeck, 1904" onder het benedenvenster.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1903/C/72.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis ontworpen door J.G. Semey [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18412 (Geraadpleegd op 04-06-2020)