Melkerij Sint-Jan

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Willebroek
Deelgemeente Tisselt
Straat Baeckelmansstraat
Locatie Baeckelmansstraat 60, Willebroek (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Willebroek (adrescontroles: 27-07-2007 - 27-07-2007).
  • Inventarisatie Willebroek (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Melkerij Sint-Jan

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Tegelfabriek Rottiers met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 23-11-1998.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Volgens de aanwezige arduinen gevelsteen gesticht in 1898, naar verluidt eerste vestiging van firma Nutricia. In een gevellijst is in geschilderde letters 'Melkerij St.-Jan' vermeld en op de ruitvormige kunstpannen met in wit geschilderd keperverband onder en boven de vermelding 'Melkerij'. Rond 1920 werd de melkerij gevoegd bij de tegelfabriek van Rottiers. De melkerij bevindt zich links van de directeurswoning van de tegelfabriek en betreft een baksteenbouw van drie traveeën en één bouwlaag onder een kunstleien zadeldak, waarvan de nok parallel loopt aan de straat.

De voorgevel bestaat uit rode paepesteen, een gecementeerde plint, lijstwerk onder arduinen dorpels, bogen boven raam- en deuropeningen en een overhoekse baksteenfries onder de goot in blauw gesmoorde paepesteen. De arduinen gevelsteen bevat de stichtingsvermelding van de melkerij. De gevel is voorzien van betraliede vensters. Het houten raam- en deurwerk is wit geschilderd. Onder de fries bevindt zich een gecementeerd en geschilderd naambord met lichtblauwe bezetting, zwart geschilderde letters en versiering. De houten kroonlijst is wit geschilderd. Het voorste dakvlak is gedekt met betonnen ruitvormige pannen (oorsprong onbekend). Het achtervlak is afgedekt met betonnen pannen type Hennuyères pannen fabricaat Rottiers Tisselt.

De zijpuntgevel heeft muurvlechtingen.

Binnen werd nagenoeg alles uitgebroken en de achterbouw met schouw is grotendeels verdwenen. De helft van de bewaard gebleven voorbouw van 10,20 meter diepte is verhoogd voor de koelkelders.

  • KENNES H., PLOMTEUX G. & STEYAERT R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout.

Bron: Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DA002199, Baeckelmansstraat 64 en 66: tegelfabriek Rottiers (met alle machines, werktuigen, afgewerkte producten en alle toebehoren).

Datum tekst: 1998

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Baeckelmansstraat

Baeckelmansstraat (Willebroek)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.