erfgoedobject

Melkerij Sint-Jan

bouwkundig element
ID: 1843   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1843

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Melkerij Sint-Jan
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Tegelfabriek Rottiers met omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds 23-11-1998

Beschrijving

Volgens de aanwezige arduinen gevelsteen gesticht in 1898, naar verluidt eerste vestiging van firma Nutricia. In een gevellijst is in geschilderde letters 'Melkerij St.-Jan' vermeld en op de ruitvormige kunstpannen met in wit geschilderd keperverband onder en boven de vermelding 'Melkerij'. Rond 1920 werd de melkerij gevoegd bij de tegelfabriek van Rottiers. De melkerij bevindt zich links van de directeurswoning van de tegelfabriek en betreft een baksteenbouw van drie traveeën en één bouwlaag onder een kunstleien zadeldak, waarvan de nok parallel loopt aan de straat.

De voorgevel bestaat uit rode paepesteen, een gecementeerde plint, lijstwerk onder arduinen dorpels, bogen boven raam- en deuropeningen en een overhoekse baksteenfries onder de goot in blauw gesmoorde paepesteen. De arduinen gevelsteen bevat de stichtingsvermelding van de melkerij. De gevel is voorzien van betraliede vensters. Het houten raam- en deurwerk is wit geschilderd. Onder de fries bevindt zich een gecementeerd en geschilderd naambord met lichtblauwe bezetting, zwart geschilderde letters en versiering. De houten kroonlijst is wit geschilderd. Het voorste dakvlak is gedekt met betonnen ruitvormige pannen (oorsprong onbekend). Het achtervlak is afgedekt met betonnen pannen type Hennuyères pannen fabricaat Rottiers Tisselt.

De zijpuntgevel heeft muurvlechtingen.

Binnen werd nagenoeg alles uitgebroken en de achterbouw met schouw is grotendeels verdwenen. De helft van de bewaard gebleven voorbouw van 10,20 meter diepte is verhoogd voor de koelkelders.

  • KENNES H., PLOMTEUX G. & STEYAERT R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout.

Bron     : Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DA002199, Baeckelmansstraat 64 en 66: tegelfabriek Rottiers (met alle machines, werktuigen, afgewerkte producten en alle toebehoren).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 1998


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Melkerij Sint-Jan [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1843 (Geraadpleegd op 05-08-2020)