Brandweerkazerne en zestien personeelswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Londenstraat
Locatie Londenstraat 96-126, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Brandweerkazerne en zestien personeelswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Voorhaven: brandweerkazerne en personeelswoningen

Deze bescherming is geldig sinds 20-11-1996.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Tolhuis en Voorhaven

Deze bescherming is geldig sinds 20-11-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Brandweerkazerne met zestien bijhorende woningen voor het brandweerpersoneel, gebouwd in 1901-1902 naar ontwerp van architect Ch. Van Rysselberghe. Aan de straat telkens vier huizen aan weerszijden van de centrale doorrit met burelen en garage voor de brandweerwagens, en acht in binnenblok opgetrokken huizen, vijf rechts en drie links van het binnenplein. Bak- en natuurstenen gebouw in neotraditionele stijl met het uitzicht van een fort. Enkelhuizen van één travee en twee bouwlagen met repeterend schema, onder mansardedak (pannen en leien). Horizontaliserende lijstgevel met getoogde muuropeningen, geleed door natuurstenen platte banden en met ritmerende getrapte dakvensters. Hoger opgaand middenrisaliet met ruime rondboogpoort onder booglijst waarop een paneel met opschrift "BRANDWEER". Getrapt dakvenster voor het steil leien mansardedak geflankeerd door twee achthoekige uitkragende torens met spits. De hoekhuizen nummer 96 en nummer 126 vormen licht uitspringende risalieten met een trapgeveltop geflankeerd door een uitkragend octogonaal hoektorentje met spits. De twee deuren onder de torens van de middenpartij verlenen via een gang toegang tot de huizen van het binnenplein. Eveneens enkelhuizen met gelijkaardige lijstgevels, doch met houten dakkapel onder driehoekig fronton.

  • STRUYE M. 1973: Karel Van Rysselberghe, architect. Zijn leven en werk (1850-1920), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, 155-156.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Londenstraat

Londenstraat (Gent)

maakt deel uit van Tolhuis en Voorhaven

Bombaystraat 1, Kopenhagenstraat zonder nummer, Liverpoolstraat zonder nummer, Londenstraat 96-126, New-Yorkstraat...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.