erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Vincentius à Paulo

bouwkundig element
ID
18465
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18465

Juridische gevolgen

Beschrijving

Neogotische bakstenen kerk, bouwaanvraag van 1914 naar ontwerp van architect H. Geirnaert. Pas geopend in 1925.

Basilicale kerk met westertoren. Driebeukig schip van vijf traveeën, transept van één travee en koor met twee zijkoortjes in het verlengde van de zijbeuken en vijfzijdige absis. Noordelijke sacristie.

Binnenin schip overspannen met bakstenen kruisribgewelven. Beuken gescheiden door spitsboogvormige scheibogen op arduinen zuilen met krulkapiteel op achtkantige basis. Grotendeels neogotisch mobilair van beeldhouwer M. Vanden Eynden.

  • Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg, dossier 1193.
  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1914/M/8.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983

Aanvullende informatie

Links van het inkomportaal is een eenvoudige rechthoekige gedenkplaat uit blauwe hardsteen aanwezig. Centraal bovenaan bevindt zich een ingeschreven tempelierskruis, waaronder in een neogotisch lettertype de tekst "GESNEUVELDE SOLDATEN. / PAROCHIE S. VINCENTIUS A PAULO. GENT. / OORLOG 1914-1918.". Hieronder bevinden zich de namen van de gesneuvelden, inclusief plaats en datum van overlijden. Hieronder leest men "ZY ZYN ALS DAPPEREN GEVALLEN / VOOR DE VRYHEID VAN DEN VADERGROND. / BIDDEN WY VOOR HEN. / R.I.P.A.". Buurtbewoners van de dekenij en de wijkafdeling van de NSB herdenken hier de gesneuvelde soldaten uit de Sint-Vincentius a Paulo-parochie.
  • DEPESTEL, SARAH, Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, Masterproef Monumenten- en Landschapszorg, Artesis Hogeschool Antwerpen, 2009.
Auteurs : Depestel, Sarah
Datum: 01-01-2009

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Vincentius à Paulo [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18465 (Geraadpleegd op 24-06-2021)