erfgoedobject

Mimosawijk

bouwkundig element
ID
18523
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18523
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Groep sociale woningen volgens gedenkplaat gebouwd door de Gentse Maatschappij voor Goedkope Woningen (vanaf 1958 Gentse Maatschappij voor de Huisvesting) naar ontwerpen van architecten Oscar En Albert Van de Voorde uit 1932-1934. Het project omvatte 239 woningen: 179 eengezinswoningen en 60 appartementen in vijftien hoekhuizen. Laatst genoemde tellen drie bouwlagen onder plat dak met rechthoekige muuropeningen. De woonhuizen ertussen zijn onderkelderd, twee bouwlagen hoog onder zadeldak en voorzien van rondboogdeuren. Aldus werden zestien huizenrijen voorzien, verder nog uitziend op de Cliviastraat, Cyclamenstraat, Grensstraat, Geraniumstraat en Narcisstraat. Deze wijk is een typisch voorbeeld van de terugkeer in de sociale woningbouw naar traditionele eengezinswoningen in gesloten bouwblok onder invloed van de economische crisis vanaf eind jaren twintig.

In 1938-1939 werd de wijk uitgebreid met twee rijen bejaardenhuisjes aan de Geraniumstraat 17-49 en 18-50, ook naar ontwerp van Oscar en Albert Van de Voorde. In de jaren vijftig volgde een tweede uitbreiding, met noordzuid georiënteerde woningen aan de Geraniumstraat. Begin 21ste eeuw onderging de wijk een grondige renovatie (inclusie sloop- en nieuwbouw) waardoor de erfgoedwaarde van de wijk grotendeels verloren ging.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1932/M/70.
  • BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
  • DEMEY A. 1997: Oscar Van de Voorde architect (1871-1938), Gent, 60.
  • DE SMET G. 1954: Gentse maatschappij voor goedkope woningen : historisch overzicht ter gelegenheid van de vijftigste verjaring van de stichting der maatschappij, Gent, 11.
  • JOOS L., BISSCHOP M.-L. en VAN DOORNE G. 1984: Volkshuisvesting in Gent, Gent, 84.
  • MEGANCK L. 2002: Bouwen te Gent in het interbellum (1919-1939). Stedenbouw – Onderwijs – Patrimonium – Een synthese, onuitgeg. doctoraatsverhandeling Kunstwetenschappen Universiteit Gent, 252-253.
  • VAN AUDENAERDE F. 1984: Ontstaan en groei van de Gentse maatschappij voor de huisvesting, onuitgeg. verhandeling Rijksuniversiteit Gent, 80-88.

Bron     : -
Auteurs :  Lanclus, Kathleen, Vandeweghe, Evert
Datum  : 2016


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Mimosawijk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18523 (Geraadpleegd op 20-06-2021)