Katoenspinnerij La Nouvelle Orléans

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Nieuwevaart
Locatie Nieuwevaart zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Bedrijfsgebouwen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Katoenspinnerij La Nouvelle Orléans

Deze bescherming is geldig sinds 03-01-1995.

Beschrijving

Voormalige katoenspinnerij en -twijnderij zogenaamd "La Nouvelle Orléans". Opgericht in 1896 ten westen van de oude Lieve. In 1899 uitgebreid met een nieuw gebouwencomplex van vier bouwlagen voor de self-acting spinnerij. Verdere uitbreiding met nieuwe spinnerij in 1905. In 1957 fusie met jutespinnerij De Waele-Rothlisberger en oprichting van "Filature Nouvelle Orléans", in 1972 opgenomen bij UCO.

Dominerend rechthoekig gebouw van vier bouwlagen onder drie schilddaken, opgetrokken in 1899. Typisch spinnerijgebouw van het Manchestertype. Verdiepte travee in rechthoekige nissen en vensters met kleine roedeverdeling. Ankers op de penanten. Binnenconstructie met gietijzeren zuiltjes ter ondersteuning van troggewelven is grotendeels behouden, doch het machinepark werd gemoderniseerd.

In 1905 wordt hetzelfde gebouw vergroot met acht traveeën onder leiding van Serafinus Detaeye & Cie. In 1907 bouw van de nog bestaande kantoorgebouwen van één bouwlaag in neo-Vlaamse-renaissancestijl en plaatsen van ijzeren toegangshek met vijf pijlers naar ontwerp van dezelfde architect.

In 1908 wordt de markante vierkante traptoren van het hoofdgebouw hoger opgetrokken door Serafinus Detaeye & Cie. Afwerking in neo-Vlaamserenaissancestijl met leiendak waarin twee waterreservoirs. Aan elke zijde gekenmerkt door dakkapellen met radvenster en bekronend gebogen fronton. Ten oosten voormalig katoenmagazijn, nu ateliers, van 1912.

Ten noorden vernieuwde katoenmagazijnen met in zuidhoek bewaarde paardestal met gietijzeren scheidingen en behouden kribben. Aan de buitenmuur oude pompinstallatie van de "American Petroleum Cie".

Tegen de noordzijde van de spinnerij nieuwe kantoorgebouwen uit de jaren 1930. De ronde fabrieksschouw ten noordwesten van de spinnerij werd opgetrokken in 1947.

  • Stadsarchief Gent, reeks G.12, 1905-B.19, 1907-B.41, B.62, 1908-B.21, 1912-B.15.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Nieuwevaart

Nieuwevaart (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.