Appartementsgebouw en burgerhuizen ontworpen door Jules Lippens

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Onafhankelijkheidslaan, Achilles Musschestraat
Locatie Onafhankelijkheidslaan 1-3, 4-6, Achilles Musschestraat 1-3, 2, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuizen ontworpen door Jules Lippens

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Appartementsgebouw ontworpen door Jules Lippens
gelegen te Onafhankelijkheidslaan 1, Onafhankelijkheidslaan 3 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 25-04-2006.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Miljoenenkwartier

Deze bescherming is geldig sinds 18-04-1994.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen, hekken
Stijlmodernisme
Dateringinterbellum
Betrokken personen

Beschrijving

Hoek- en rijhuis samen met de aangrenzende panden in de Achilles Musschestraat (nummer 1, 2, 3) ontworpen door architect J. Lippens in 1930. Verschillende panden in zakelijke baksteenarchitectuur met drie bouwlagen en plat dak, voorzien van voortuintjes afgesloten door een ijzeren hek.

Opmerkelijk hoekpand (nummer 1-3) van donkere baksteen op een plint van blauwe geglazuurde tegels (eentje naast de deur is gesigneerd: "Jules Lippens, architecte"). Bestudeerde, op de Nederlandse architectuur (ondermeer W.M. Dudok) geïnspireerde compositie met verspringende gevelvlakken van erkers en balkons en rondgemetselde hoek. Voornamelijk horizontale accenten door de diepliggende horizontale voegen, brede vensters in het gevelvlak en aflijnende betonnen banden in contrast met de uitspringende rechthoekige balk met verschillende verschuivende bakstenen en geglazuurde volumes en bekronende vlaggenmast in de zijgevel.

Aansluitende rijhuizen in een doorsneebaksteenarchitectuur gemarkeerd door hoekige of afgeronde erkers; nummer 4-6 met vernieuwd parement.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1930/0/22.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Achilles Musschestraat

Achilles Musschestraat (Gent)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Onafhankelijkheidslaan

Onafhankelijkheidslaan (Gent)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Appartementsgebouw en burgerhuizen ontworpen door Jules Lippens [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18539 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.