erfgoedobject

Rijhuisjes

bouwkundig element
ID
18548
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18548
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Oudere, thans vervallen rijhuisjes van samen elf traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw. Oorspronkelijk slechts één bouwlaag hoog, in 1839 toevoeging van bovenverdieping en verlenging tot zeventien traveeën. Gecementeerde lijstgevels met schijnvoegen voorzien van rechthoekige deuren en vensters met doorgaans bewaard houtwerk. Nummer 61 met opschrift "ooievaar bij De Bo Leonard".

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1839/5064.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rijhuisjes [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18548 (Geraadpleegd op )