Burgerhuis L'Oiseau Bleu

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Patijntjestraat
Locatie Patijntjestraat 10-12, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Herinventarisatie Rijsenbergwijk Gent (geografische herinventarisatie: 02-04-2012 - 31-12-2013).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis L'Oiseau Bleu

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Ensemble van burgerhuizen ontworpen door Geo Henderick

Deze bescherming is geldig sinds 13-03-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Twee gekoppelde, onderkelderde burgerhuizen met voortuintjes opgebouwd in spiegelbeeldschema naar ontwerp van de Gentse architect Geo Henderick (gevelsignatuur "Hen-rick / arch." in de bepleistering van nummer 10), volgens een bouwaanvraag van 1930 in opdracht van Alexander Van Heuverswijn. Deze burgerhuizen, zogenaamd 'L’Oiseau Bleu', verwijzen naar het gelijknamig toneelstuk van Maeterlinck van 1908. Vormgegeven in een opvallende, anekdotische en symbolistisch geladen vormentaal, die op stilistisch vlak aansluit bij de Amsterdamse School omwille van de speelse vormgeving en decoratieve gevelaccenten.

Twee symmetrische enkelhuizen van elk twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (vernieuwde leien, nok loodrecht op de straat). Contrasterende gevelafwerking met gele bakstenen onderbouw in halfsteensverband verlevendigd door gecementeerde en blauw geschilderde erkers met bekronende puntgevels. Centraal twee venstertraveeën, met grotendeels gaaf bewaard schrijnwerk. Rechthoekige vensters op de gelijkvloerse verdieping voorzien van een horizontale roedeverdeling in de bovenlichten. Bovenverdiepingen gemarkeerd door een driezijdige erker op een geometrische, gecementeerde console en borstwering, horizontaal geaccentueerd met een brede druiplijst. De erker wordt bekroond met een balkon, waarvan de balustrade doorbroken wordt door drieledige geometrische accenten. Rondbogig deurvenster op de bovenste verdieping. Opvallende geprofileerde, gebogen luifels accentueren de rondboogdeuren, die voorzien zijn van decoratieve ijzeren deurroosters.

Het ontwerp getuigt van een grote aandacht voor proporties gecombineerd met delicate details. De gevel wordt bovenaan centraal geaccentueerd met een bas-reliëf van een vogel met gespreide vleugels, als symbool van het intiem geluk binnen de eigen woning. Zijtravee van één bouwlaag onder bakstenen vleugelstukken, die eindigen op gestileerde voluten en bekroond zijn met een bolornament. Het baksteenparement wordt verlevendigd met de in baksteen uitgewerkte namen van de hoofdpersonages van het toneelstuk, meer bepaald "TYLTYL" en "MYTYL".

Identieke, gespiegelde plattegrond die, volgens de bouwplannen, is opgebouwd volgens een traditioneel schema van een enkelhuis, waarbij het salon en de eetkamer met aansluitende veranda, geflankeerd worden door de inkomhal en het trappenhuis. In het verlengde van de toegangstravee bevinden zich achteraan een keuken, wasplaats en toilet. De eerste verdieping omvat een badkamer en twee slaapkamers. Ook op de bovenverdieping zijn twee slaapkamers gesitueerd.

Bewaard voortuintje, afgesloten door strakke, ijzeren leuningen gevat tussen pijlers van gele baksteen met arduinen deksteen op een voet van gele baksteen.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1929/P/15 & 1930/P/2.
  • BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
  • DESEYN G. 1984: Geo Henderick 1879-1957 , Gent, 62-63.
  • F. P.-L. 1935: Visages Gantois, Geo Henderick ou symbolisme et architecture d’intimité, Bâtir 26, 13.

Bron: -

Auteurs: Depuydt, Katrijn & Verhelst, Julie

Datum tekst: 2013

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Patijntjestraat

Patijntjestraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.