erfgoedobject

Burgerhuis L'Oiseau Bleu

bouwkundig element
ID
18580
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18580

Juridische gevolgen

Beschrijving

Twee gekoppelde, onderkelderde burgerhuizen met voortuintjes opgebouwd in spiegelbeeldschema naar ontwerp van de Gentse architect Geo Henderick (gevelsignatuur "Hen-rick / arch." in de bepleistering van nummer 10), volgens een bouwaanvraag van 1930 in opdracht van Alexander Van Heuverswijn. Deze burgerhuizen, zogenaamd 'L’Oiseau Bleu', verwijzen naar het gelijknamig toneelstuk van Maeterlinck van 1908. Vormgegeven in een opvallende, anekdotische en symbolistisch geladen vormentaal, die op stilistisch vlak aansluit bij de Amsterdamse School omwille van de speelse vormgeving en decoratieve gevelaccenten.

Twee symmetrische enkelhuizen van elk twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (vernieuwde leien, nok loodrecht op de straat). Contrasterende gevelafwerking met gele bakstenen onderbouw in halfsteensverband verlevendigd door gecementeerde en blauw geschilderde erkers met bekronende puntgevels. Centraal twee venstertraveeën, met grotendeels gaaf bewaard schrijnwerk. Rechthoekige vensters op de gelijkvloerse verdieping voorzien van een horizontale roedeverdeling in de bovenlichten. Bovenverdiepingen gemarkeerd door een driezijdige erker op een geometrische, gecementeerde console en borstwering, horizontaal geaccentueerd met een brede druiplijst. De erker wordt bekroond met een balkon, waarvan de balustrade doorbroken wordt door drieledige geometrische accenten. Rondbogig deurvenster op de bovenste verdieping. Opvallende geprofileerde, gebogen luifels accentueren de rondboogdeuren, die voorzien zijn van decoratieve ijzeren deurroosters.

Het ontwerp getuigt van een grote aandacht voor proporties gecombineerd met delicate details. De gevel wordt bovenaan centraal geaccentueerd met een bas-reliëf van een vogel met gespreide vleugels, als symbool van het intiem geluk binnen de eigen woning. Zijtravee van één bouwlaag onder bakstenen vleugelstukken, die eindigen op gestileerde voluten en bekroond zijn met een bolornament. Het baksteenparement wordt verlevendigd met de in baksteen uitgewerkte namen van de hoofdpersonages van het toneelstuk, meer bepaald "TYLTYL" en "MYTYL".

Identieke, gespiegelde plattegrond die, volgens de bouwplannen, is opgebouwd volgens een traditioneel schema van een enkelhuis, waarbij het salon en de eetkamer met aansluitende veranda, geflankeerd worden door de inkomhal en het trappenhuis. In het verlengde van de toegangstravee bevinden zich achteraan een keuken, wasplaats en toilet. De eerste verdieping omvat een badkamer en twee slaapkamers. Ook op de bovenverdieping zijn twee slaapkamers gesitueerd.

Bewaard voortuintje, afgesloten door strakke, ijzeren leuningen gevat tussen pijlers van gele baksteen met arduinen deksteen op een voet van gele baksteen.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1929/P/15 & 1930/P/2.
  • BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
  • DESEYN G. 1984: Geo Henderick 1879-1957 , Gent, 62-63.
  • F. P.-L. 1935: Visages Gantois, Geo Henderick ou symbolisme et architecture d’intimité, Bâtir 26, 13.

Bron     : -
Auteurs :  Depuydt, Katrijn, Verhelst, Julie
Datum  : 2013


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis L'Oiseau Bleu [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18580 (Geraadpleegd op 09-03-2021)