Villa Clementine

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Prinses Clementinalaan
Locatie Prinses Clementinalaan 53, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Tegels in gevels (geografische herinventarisatie, thematische inventarisatie: 01-05-2013 - 30-11-2013).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Villa Clementine

Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1995.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa Clementine

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Prinses Clementinalaan

Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1995.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Burgerhuis in art nouveau, genaamd Villa Clementine (gevelpaneel boven voordeur), naar ontwerp van architect Leon De Keyser, volgens een bouwaanvraag uit 1907. Enkelhuistype van twee traveeën en drie bouwlagen onder een laag zadeldak (pannen, nok evenwijdig met de straat). Lijstgevel onder uitkragende, geprofileerde kroonlijst op gekoppelde modillons. Parement van wit geglazuurde baksteen, verlevendigd met horizontale banden in rood geglazuurde baksteen en arduinen plint, water- en booglijsten en lateien. Klassieke gevelopbouw met smalle linker toegangstravee en brede rechter venstertravee, gevat tussen kolossale pilasters op de bovenverdieping. Gekoppelde rondboogvensters met arduinen booglijsten op de gelijkvloerse verdieping. Eerste verdieping gemarkeerd door een driezijdige houten erker met arduinen borstwering en op console. De erker wordt bekroond met een decoratief ijzeren balkonhek. Toegangstravee met rondboogdeur met smeedijzeren deurroosters onder een arduinen booglijst. Schouderboogvormige vensters op de bovenverdiepingen met arduinen lateien en consoles. Bewaard houten schrijnwerk met roedeverdeling, waarbij bovenlichten van de vensters ingevuld zijn met gekleurd glas. Behouden voortuin met sierlijk vormgegeven ijzeren hekwerk.

Decoratieve gevelafwerking met tegeltableaus, waarvan het merendeel vervaardigd door de firma Helman. Rijke variatie aan motieven: tegelpanelen onder de kroonlijst met bloemen en bloemenslingers, pauwen als afbeelding van het paneel in de borstwering van het venster van de bovenverdieping, en vlinders en pauwen in het tableau dat de borstwering van de erker decoreert. Boven de toegangsdeur bevindt zich een sierlijk uitgewerkt fries met de naam van de villa en daarboven een paneel met landmeterinstrumenten als verwijzing naar het beroep van de bouwheer. Twee decoratieve accenten aan weerszijden van de erker met bouwaardewerk in hoogreliëf (cabochon), afkomstig uit de Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1907/A/19.
  • BAECK M. & DEROM S. 2012: Tegels in gevels Gent, Fiets en wandelparcours, Gent, 68-69.
  • BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Bron: -

Auteurs: Verhelst, Julie

Datum tekst: 2013

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Prinses Clementinalaan

Prinses Clementinalaan (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.