erfgoedobject

Villa Clementine

bouwkundig element
ID: 18616   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18616

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Villa Clementine
  Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1995

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Villa Clementine
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Prinses Clementinalaan
  Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1995

Beschrijving

Burgerhuis in art nouveau, genaamd Villa Clementine (gevelpaneel boven voordeur), naar ontwerp van architect Leon De Keyser, volgens een bouwaanvraag uit 1907. Enkelhuistype van twee traveeën en drie bouwlagen onder een laag zadeldak (pannen, nok evenwijdig met de straat). Lijstgevel onder uitkragende, geprofileerde kroonlijst op gekoppelde modillons. Parement van wit geglazuurde baksteen, verlevendigd met horizontale banden in rood geglazuurde baksteen en arduinen plint, water- en booglijsten en lateien. Klassieke gevelopbouw met smalle linker toegangstravee en brede rechter venstertravee, gevat tussen kolossale pilasters op de bovenverdieping. Gekoppelde rondboogvensters met arduinen booglijsten op de gelijkvloerse verdieping. Eerste verdieping gemarkeerd door een driezijdige houten erker met arduinen borstwering en op console. De erker wordt bekroond met een decoratief ijzeren balkonhek. Toegangstravee met rondboogdeur met smeedijzeren deurroosters onder een arduinen booglijst. Schouderboogvormige vensters op de bovenverdiepingen met arduinen lateien en consoles. Bewaard houten schrijnwerk met roedeverdeling, waarbij bovenlichten van de vensters ingevuld zijn met gekleurd glas. Behouden voortuin met sierlijk vormgegeven ijzeren hekwerk.

Decoratieve gevelafwerking met tegeltableaus, waarvan het merendeel vervaardigd door de firma Helman. Rijke variatie aan motieven: tegelpanelen onder de kroonlijst met bloemen en bloemenslingers, pauwen als afbeelding van het paneel in de borstwering van het venster van de bovenverdieping, en vlinders en pauwen in het tableau dat de borstwering van de erker decoreert. Boven de toegangsdeur bevindt zich een sierlijk uitgewerkt fries met de naam van de villa en daarboven een paneel met landmeterinstrumenten als verwijzing naar het beroep van de bouwheer. Twee decoratieve accenten aan weerszijden van de erker met bouwaardewerk in hoogreliëf (cabochon), afkomstig uit de Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt.

 • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1907/A/19.
 • BAECK M. & DEROM S. 2012: Tegels in gevels Gent, Fiets en wandelparcours, Gent, 68-69.
 • BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Bron     : -
Auteurs : Verhelst, Julie
Datum  : 2013


Relaties

 • Is deel van
  Stadsgezicht Prinses Clementinalaan
  Prinses Clementinalaan (Gent)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Villa Clementine [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18616 (Geraadpleegd op 25-05-2019)