Villa Elisabeth

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Prinses Clementinalaan
Locatie Prinses Clementinalaan 86, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Tegels in gevels (geografische herinventarisatie, thematische inventarisatie: 01-05-2013 - 30-11-2013).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Villa Elisabeth

Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1995.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa Elisabeth

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Prinses Clementinalaan

Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1995.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Stijlart nouveau
Dateringvóór WO I
Betrokken personen

Beschrijving

Burgerhuis ‘Villa Elisabeth’ (tegeltableau boven deur) in art nouveau volgens de bouwaanvraag van 1909, naar ontwerp van Leon De Keyser. Enkelhuis van twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen onder laag zadeldak (pannen). Lijstgevel met sterk overkragende kroonlijst op elegante modillons. Parement van wit geglazuurde baksteen, verlevendigd met groen geglazuurde baksteen in de booglijsten en als horizontale banden. De plint, de horizontale banden, de lateien en de hoekblokken van deur en vensters zijn in arduin uitgewerkt. Brede rechter venstertravee met respectievelijk twee korfboogvormige vensters, een driezijdige, arduinen erker met koepelvormig dak en bekronend balkon met ijzerwerk, en een hoefijzervormig venster op de bovenverdieping. Grotendeels bewaard houten schrijnwerk. Toegangstravee met korfboogvormige deuropening, ingevuld met een houten deur voorzien van ijzeren deurroosters. Rechts van de deuropening bevindt zich een aansluiting op het waternet.

Decoratieve gevelafwerking met kleurrijke tegeltableaus. Standaardtegels van Manufacture de Céramiques Décorative de Hasselt gebruikt boven de keldervensters en in de borstwering van het balkon van de bovenverdieping. Tegelpanelen van de Brusselse firma Helman in borstweringen van de venstertravee met respectievelijk afbeelding van de huisnaam, van een meetinstrument met gradenboog en ingewerkt kompas, en van een medaillon met elegant bloemenmeisje. Opvallend tegelpaneel in het boogveld van het hoefijzervormig venster, met de afbeelding van een bloemenkorf, geflankeerd door pauwen met neerhangende staart. Ook rijkelijk uitgewerkte panelen in de borstwering van de erker met uitbeelding van papegaaien.

Verdwenen hekwerk en hedendaags heraangelegde voortuin.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1909/A/33.
  • BAECK M. & DEROM S. 2012: Tegels in gevels Gent, Fiets en wandelparcours, Gent, 76-77.
  • BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Bron: -

Auteurs: Verhelst, Julie

Datum tekst: 2013

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Prinses Clementinalaan

Prinses Clementinalaan (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.